Er det for mye å be om at også Landås blir prioritert?

Hvordan kan det ha seg at Bergen skal bli gåby, når lokale tilbud på Landås legges ned?

VI GJØR VÅRT: Landås er den bydelen hvor flest sykler til og fra jobb. Innbyggerne er motiverte og villige til å legge om sine levevaner, og vi lærer våre barn det samme, skriver innsender. Tor Høvik

Debattinnlegg

Juni Skjold Lexau
Landåsbeboer

Vi og mange familier på Landås er enige i at det trengs en omlegging til mer bærekraftige løsninger og mindre bilkjøring. Vi er enige i at Bergen skal bli en gå- og sykkelby så langt det lar seg gjøre. Våre barn går eller sykler til og fra skolen, til og fra fotballtrening, håndballtrening, svømming og korps.

Landås er i tillegg den bydelen hvor flest sykler til og fra jobb. Innbyggerne er motiverte og villige til å legge om sine levevaner, og vi lærer våre barn det samme. Flere familier lever fint uten bil i hverdagen og har gått over til medlemskap i bildeleringen. Er det da for mye å be om at Bergen kommune også bidrar?

Bergen kommune er opptatt av det grønne skiftet gjennom store overordnede planer for byen vår: Gåbyen Bergen, grønn strategi og plaststrategi. Men så å si alle lokale, offentlige tilbud på Landås blir nå lagt ned.

De siste årene har landåsbeboere kjempet for hver minste lille lokale ting. Landås skole råtnet på rot, og det var en kamp å sikre et godt, sunt og trygt skolebygg. Barna ble skysset med buss til Skjold. Vi mistet også flere kulturskoletilbud i overgangen fra gammel til ny skole, som ikke ble erstattet da ny skole var ferdig.

FOR GODT: Levekårsproblemer synes å være inngangsporten til det meste i denne byen. Bor du i en velfungerende bydel, så fungerer det for godt, skriver Juni Skjold Lexau. Tor Høvik

Les også

Grieg-granen på Landås knakk

Veistandarden på Landås er fra 60-tallet, og det er ikke tilrettelagt for verken biler, syklister eller gående. Ingen vil ta ansvar for å strø de bratte gangveiene her, og det er for farlig å tegne opp overgangsfelt langs skoleveien.

Da ny skole ble bygget med innganger fra fem forskjellige sider av bygget, var det ingen som tenkte på hvordan dette ville påvirke trafikksituasjonen rundt. Det ble ikke bygget gymsal på den nye skolen, siden Landåshallen ligger rett på andre siden av veien. Det gikk ikke mer enn ett år etter at skolen var ferdig, før det ble vedtatt at Landåshallen (og gymsalen) skulle legges ned. På grunn av forfall og manglende vedlikehold.

Det er bestemt at det skal etableres et lekeområde ved siden av skolen, siden det ikke er plass til dette på skoleplassen. På grunn av den ulidelige tregheten i systemet har foreldre tegnet og levert ferdig skisse, som er godkjent av kommunen. Likevel skjer det ingenting.

Lekeplassene i bydelen forfaller også. Barnefamilier øverst på Landås har arbeidet i to år for å få erstattet en rutsjebane som forsvant en gang på 80-tallet. Vi skulle også få mulighet til å tilrettelegge deler av plassen på dugnad. Dette fikk vi klarsignal på før jul 2017, men fortsatt mangler det en signatur fra kommunen på avtalen.

Nå skal også biblioteket bort fra Landås. Biblioteket som landåsbeboerne er så glad i, som ligger rett ved siden av skolen, og hvor selv enkelte førsteklassinger får gå alene. Hvor barna våre finner leselysten og lesegleden.

Les også

Cecilia Brækhus, Christian Rieber og Marco Elsafadi debuterte som skuespillere på Landås

Slettebakken er det nye satsingsområdet. Både Landås bibliotek og Landåshallen skal flyttes dit. Slettebakken har allerede en lang rekke fritidstilbud som fotballbaner, ishall, turnhall, fysak-hall, flotte lekeplasser langs Tveitevannet og på andre friområder. De har også Bybanen. Årsaken er at Slettebakken har levekårsproblemer.

Levekårsproblemer synes å være inngangsporten til det meste i denne byen. Bor du i en velfungerende bydel, så fungerer det for godt.

Landås blir nedlagt, bortprioritert og neglisjert. Fra øverst på Landås hvor vi bor, tar det 40 minutter (for en voksen) å gå til Slettebakken. Det går ikke busser, og det finnes ikke bybaneplaner. Nattlandsveien er en av de mest ulykkesbelastede veiene i Bergen.

På 60-tallet evnet de å bygge og vedlikeholde både Slettebakken og Landås. Den gang var det lokale tilbud begge steder. Det var gåby i praksis. Er det for mye å be om at også Landås – den første drabantbydelen i Bergen – blir bevart og prioritert?

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg