• KONTROLLERT: Den største risikofaktoren for død ved opioidavhengighet er manglende medisinering, da det i hovedsak er brukerne utenfor LAR som i dag dør, skriver innsenderen. Bildet er fra Lisboa i Portugal, der metadon leveres brukerne på kontrollert vis via en metadon-buss. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Det er ikke LAR som tar liv

KrFs foreslåtte LAR-innstramming vil føre til at flere dør.