Vi er stolte av baseskolen vår

DEBATT: Vi ville ikke ha byttet ut skolen vår med en tradisjonell klasseromsskole.

Publisert Publisert

VIKTIG SAMARBEID: I baseskolen legger vi til rette for at elevene får samarbeide med hverandre og medvirke i læringsprosessen. Det vet vi er viktige for elevenes læring, skriver rektor Lise Mikkelsen. Foto: Jan M. Lillebø (illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

  • Lise Mikkelsen
    Rektor, Hellen skole
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Det tegnes for tiden et bilde av kaos, lite struktur og dårlige læringsmiljø på baseskoler som vi på Hellen skole ikke kjenner oss igjen i. Hellen skole er en baseskole, og det er vi stolte av.

Bygget vårt inviterer til at vi varierer arbeidsformene gjennom dagen, at vi utnytter den enkelte ansattes kompetanse, og at vi legger til rette for at elevene får samarbeide med hverandre og medvirke i læringsprosessen. Disse faktorene vet vi er viktige for elevenes læring.

Elevene går på trinn, ikke i klasser. Et arbeidslag på fire-fem pedagoger har ansvaret for opplæringen til de 55-65 elevene på trinnet. Hvert trinn har ett stort baserom og flere grupperom av ulik størrelse til disposisjon. Det er glassvegger mellom rommene i basen.

Lise Mikkelsen Foto: Privat

Vi som jobber på Hellen, har ulike styrker både faglig og pedagogisk. Våre lærere samarbeider om å legge til rette for best mulig læring for elevene på trinnet. De utnytter hverandres sterke sider, drøfter pedagogikk og undervisningsopplegg, og motiverer hverandre til å yte sitt beste for at hver enkelt elev skal ha så godt faglig og sosialt læringsutbytte som mulig. Eleven har flere voksne som kan se og bekrefte dem, og de voksne på trinnet lærer av hverandre og bekrefter hverandre.

Forutsetningen for god læring i en baseskole er at lærerne samarbeider om å planlegge undervisning og arbeidsmåter. Vi kan for eksempel ikke ha matematikk i en krok i baserommet og musikk i en annen. Hos oss planlegger lærerne uken sammen, og legger opp til varierte arbeidsformer som ivaretar både ro til innlæring av nytt stoff, samarbeidslæring og individuelt arbeid. Gruppestørrelsen varierer etter aktiviteten.

Denne fleksibiliteten gjør at vi kan ivareta elevenes ulike behov, og være svært tett på elevenes læring.

Trinnregler for arbeidsro og samarbeid er nøye utarbeidet av lærere, assistenter og elever på hvert trinn, og håndheves likt av alle voksne på trinnet. Vi har innarbeidet gode rutiner for hvordan vi skal ha det når vi flytter oss fra en aktivitet til en annen.

Vi som jobber på Hellen, liker å jobbe tett sammen i team, og vi er åpne for å være i utvikling sammen. Vi utnytter hverandres ulikheter til å bygge gode arbeidslag som sammen tar ansvar for elevenes læring og trygghet.

Vi er stolte over arbeidet vi gjør med elevene våre, og av resultatene vi oppnår både faglig og sosialt. Vi ville ikke ha byttet skolen vår ut med en tradisjonell klasseromskole.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg