Her svikter Arbeiderpartiet

DEBATT: Økende gjeld vil være en tikkende bombe for familienes personlige økonomi og for barnas fremtid.

FEIL FOKUS: Vi burde diskutere foreldrenes gjeldsgrad, som har doblet seg siden 2016, fremfor uriktige påstander om Høyre, skriver Henning Warloe (H). Elias Dahlen

Debattinnlegg

Henning Warloe
Bystyrerepresentant (H)

Antall familier med inkassogjeld til barnehagen er doblet på to år i Bergen, skriver BT. Arbeiderpartiets mulige byrådslederkandidat, Roger Valhammer, skriver at han er bekymret for at Høyre vil kaste barn ut av barnehagen. Her svikter både Valhammer og Arbeiderpartiet.

Vi burde diskutere foreldrenes gjeldsgrad, som har doblet seg siden 2016, fremfor uriktige påstander om Høyre. Økende gjeld vil være en tikkende bombe for familienes personlige økonomi og for barnas fremtid.

Det er vårt ansvar som politikere å bidra til at alle barn får en trygg og god oppvekst i Bergen. Det gjør vi blant annet ved å tilby gode barnehager, aktivitetsbasert SFO og en god skole hvor barna får lære, leke og bli kjent med hverandre. Vi gir ikke disse barna en god start på livet ved å se bort fra manglende foreldrebetaling i barnehage og SFO.

Bergen skal være en by hvor de som har behov skal få den hjelpen de trenger. Derfor er det viktig med politikk som faktisk virker. Gratis kjernetid i barnehagen for dem med lav inntekt er et eksempel. Et annet er idretts-SFO som vi foreslo å utvide i vårt alternative budsjett.

Vi må inngå samarbeid og innføre gode sanksjonsmuligheter for manglende foreldrebetaling. Det betyr likevel ikke at barn skal kastes ut av barnehagen. Det finnes ordninger hvor man kan søke om støtte til foreldrebetaling av barnehage og SFO. Kombinerer vi dette med at byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett snakker bedre med sosialtjenesten har vi allerede løst flere utfordringer. Får vi til det, oppnår vi også at familier med vanskeligstilt økonomi får den hjelpen de trenger.

Gjelden til foreldrene slettes ikke ved å se bort fra regningene. I stedet for å se bort fra gjelden som øker, må vi hjelpe dem med å finne en løsning til det beste for de familiene det gjelder.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!