Norske politikere er mest opptatt av seg selv

Blir det noen forskjell for klimaet om vi har en høyre- eller venstreregjering? Overhodet ikke.

Publisert Publisert

HASTER: Verken høyre- eller venstresiden tar ordentlig tak i klimaproblemene, ifølge innsenderen. Foto: Olga Gordeeva / Shutterstock / NTB scanpix

Debattinnlegg

  • Svein Skotheim
    Forfatter og pensjonist, Lysekloster
  1. Leserne mener

Når politikere er mer opptatt av seg selv enn av oppgavene de er satt til å løse, brukes uttrykket «Kongressen danser». Det stammer fra Wienkongressen i 1814, der statsledere og diplomater var mer opptatt av fest og underholdning enn å organisere Europa etter Napoleonskrigene.

Året 2018 er ikke mindre dramatisk enn 1814. Rapporten 8. oktober fra FNs klimapanel krever politiske endringer verden aldri har sett maken til. Innen 2030 må de globale utslippene være nesten halvert. Verdens utslipp av CO₂ fra olje og gass må reduseres med vel 40 prosent på 12 år. Uten dramatiske politiske virkemidler går vi mot tre graders oppvarming av kloden, ifølge Cicero senter for klimaforskning.

I denne situasjonen handler norsk politikk om en eksisterende trepartiregjering fra høyresiden skal erstattes av en ny fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

Det nye regjeringsalternativet kalles venstresiden her i Norge, men blir det noen forskjell om det ene eller det andre alternativet velges? Overhodet ikke.

Norske politikere ligger nå langt bak folk flest sitt ønske om å komme i gang med en radikal omlegging av alt som ligger bak den globale oppvarmingen. Men norske politikere er mest opptatt av seg selv.

Vi trenger ikke kosmetiske endringer i personkabaler og symbolpolitikk. Vi trenger ny politikk.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg