• NOK NÅ: Det ikke dokumentert at den såkalte kryssubsidieringen faktisk fører til mer mangfold i norsk bokbransje, skriver konkurransedirektør Lars Sørgard. FOTO: Scanpix

Regjeringen bør ikke fornye bokavtalen

Bokbransjens unntak fra konkurransereglene går ut over kundene.