Forkjøpsretten er et nødvendig virkemiddel for sosial boligbygging

Vi kjøper tomtene i Vågedalen for å ta kontroll over byutviklingen og spre utleieboliger over hele byen.

Publisert: Publisert:

LAKSEVÅG: Byrådet har fått kritikk for at de vil kjøpe åtte eiendommer på Laksevåg. – Av og til må vi bruke vår eierrådighet til direkte å påvirke hvilke boliger som bygges i hvilke deler av byen vår, svarer byrådet. Foto: Geir Martin Strande

Debattinnlegg

  • Erlend Horn
    Førstekandidat Bergen Venstre
  • Anna Elisa Tryti
    Tidligere byråd for byutvikling (Ap)
  • Dag Inge Ulstein
    Byråd for finans (KrF)

Når byrådet vil bruke kommunal forkjøpsrett for å sikre oss tomter i Vågedalen på Laksevåg, er det for å ta kontroll over byutviklingen og sikre spredning av utleieboliger i hele byen.

Begge deler er viktige politiske mål.

På lederplass mandag 26. februar kritiserer BT byrådet for å ville ta i bruk forkjøpsretten og hevder vi «blandar rollene» og «mistenkeliggjer ein privat utbyggjar». Kritikken bommer.

Virkemiddelet er sjeldent, men nødvendig.

LAKSEVÅG: – Når det har vist seg vanskelig for en stor aktør som Obos å realisere planene, og Midgard Gruppen AS har bedt om å gjenoppta utleievirksomhet i anlegget, ønsker byrådet å ta kontroll over tomtene, skriver byrådene. – Det er god sosialpolitisk byutvikling Foto: Rune Nielsen (arkiv)

Anlegget i Vågedalen ble oppført under og like etter andre verdenskrig. Det er i dårlig stand og ble fraflyttet i 2017. Frem til midten av 90-tallet ble de brukt som ordinære kommunale utleieboliger, men ble solgt til Stor Bergen BBL (nå Obos). Kommunen beholdt bruksretten til 30 prosent av boligene, og har frem til i fjor brukt denne andelen til vanskeligstilte husstander.

FINANSBYRÅD: Dag Inge Ulstein (KrF). Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Boligbyggelaget Obos skulle rive de gamle brakkene og bygge 130 nye, varierte boliger. De nye boligene ble lagt ut for salg i mai 2017, men dessverre ble kun ti boliger solgt. Høsten 2017 valgte derfor Obos å selge anlegget til Midgard Gruppen AS.

BYUTVIKLINGSBYRÅD: Anna Elisa Tryti (Ap). Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Når det har vist seg vanskelig for en stor aktør som Obos å realisere planene, og Midgard Gruppen AS har bedt om å gjenoppta utleievirksomhet i anlegget, ønsker byrådet å ta kontroll over tomtene.

Det er god sosialpolitisk byutvikling, og det gir oss mulighet til å tilrettelegge for et fremtidsrettet og variert boligområde med høy kvalitet, både når det gjelder arkitektur og miljø.

Laksevåg vokser. Det bydelen trenger, er infrastruktur som skole, barnehage og idrettsanlegg, ikke flere utleieboliger.

SOSIALBYRÅD: Erlend Horn (V). Foto: Bård Bøe (arkiv)

Levekårsrapportene våre har i flere år vist opphoping av levekårsulemper i enkelte deler av byen, deriblant Laksevåg. Gjennom blant annet kommunens områdesatsing ønsker byrådet å forbedre og utjevne levekårene.

Et av tiltakene, som bystyret senest i fjor ba oss om, er å fortynne den kommunale boligmassen i områder med mange slike boliger. En bedre fordeling av utleieboliger er et viktig sosialpolitisk byutviklingsgrep. Ved å sikre oss kontroll over denne eiendommen sørger vi for at det blir færre utleieboliger i indre Laksevåg.

Byen skal fortettes, og nye boliger skal bygges i allerede utbygde områder.

Disse områdene må inneholde tilgjengelige boliger for alle, også de med lavere inntekter. Skal vi lykkes med dette må vi av og til bruke vår eierrådighet til direkte å påvirke hvilke boliger som bygges i hvilke deler av byen vår.

Les også

Scene, turstier og bysykler: Slik blir Laksevågs nye friluftsperle

BT må gjerne mene at dette grepet åpner for en «utgliding byen ikkje er tent med».

Det vi derimot ikke er tjent med, er en utvikling hvor gode bomiljø og levekår i større og større grad er avhengig av hvor i byen man bor. Det håper og tror vi bergenserne er enige med oss i.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg