Trygg utvinning i nord

Hvorfor skal vi gamble med nærmere 200.000 lønnsomme norske arbeidsplasser?

Publisert: Publisert:

FULLT MULIG: Mer enn 50 år med petroleumsvirksomhet på norsk sokkel har vist at det er fullt mulig å drive olje- og gassvirksomhet side om side med fiske, mener olje- og energiminister Terje Søviknes. Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

Terje Søviknes
Ordfører i Os (Frp)

«Bør vi trille terningen og gamble med livet i havet i nordområdene når vi sannsynligvis allerede har funnet nok olje», spør professor ved UiB, Martin Fernø, i BT 4. september.

Jeg vil snu spørsmålet: Hvorfor skal vi gamble med nærmere 200.000 lønnsomme norske arbeidsplasser og verdiskapingen i Norges største næring når den drives trygt og produserer noe verden trenger?

Fernø har rett når han peker på at det er mye olje igjen i eksisterende felt på norsk sokkel. Men det vil ikke være nok til å til å opprettholde produksjon, sysselsetting og statlige inntekter. Nye leteareal er avgjørende for aktivitetsnivået i sektoren og videre utvikling av den store og konkurransedyktige leverandørindustrien i Norge, som i dag gir titusener av arbeidsplasser over hele landet. Leteaktivitet gir grunnlag for funn, som igjen kan resultere i utbygginger, arbeidsplasser og inntekter til velferden vår.

Mer enn 50 år med petroleumsvirksomhet på norsk sokkel har vist at det er fullt mulig å drive olje- og gassvirksomhet side om side med fiske. Det er ingen grunn til å tro at det skal være annerledes i Lofoten, Vesterålen og Senja. Og vi snakker om store verdier: Statens nettoverdi av antatte petroleumsressurser i dette området er anslått å være mellom 70 og 1200 milliarder kroner, eller inntil 240.000 kroner per nordmann. I tillegg kommer lønnsomme arbeidsplasser lokalt, regionalt og nasjonalt.

Ifølge alle seriøse klimascenarioer både skal, og kan, verden ha en vesentlig andel olje og gass i energimiksen i overskuelig fremtid. Da er det bedre at denne ressursen produseres i Norge med lave CO₂-utslipp fra produksjonen enn i andre oljeregioner med høyre utslipp. Det er bra for klima.

Da vi utarbeidet vårt bidrag til Parisavtalen, la vi til grunn at vi skal nå klimamålene våre samtidig som vi har en sterk og konkurransedyktig petroleumsvirksomhet. Nord-Norge trenger flere bein å stå på, og petroleumsvirksomhet i nord vil bidra positivt med ringvirkninger på land. All erfaring viser at lønnsom aktivitet på sokkelen gir lønnsomme arbeidsplasser og økt velferd på land – samtidig som hensynet til andre næringer, miljø og klima ivaretas.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg