Jeg var 14 år, og kontantstøtten var det store temaet

I 1997 var det valgkamp, og jeg så partilederdebatten på TV 2.

Publisert Publisert

VALGFRIHET: Høyres forsvar for valgfrihet ble avgjørende for Harald Victor Hoves partivalg. Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

  • Harald Victor Hove
    Høyres byrådslederkandidat i Bergen

Jeg var 14 år, og kontantstøtten var det store temaet. Det var stor uenighet om kontantstøtte eller barnehage var det riktige. Det fantes ikke noe imellom. Frem til en mann kom på scenen, Jan Petersen, daværende partileder i Høyre.

Han sa: «For meg og min familie vil ikke kontantstøtte være det riktige. Men jeg skal kjempe for din mulighet til å ta det valget som er riktig for deg og din familie.»

Ordene hans traff. 22 år senere er det fremdeles den beste grunnen til at jeg er politiker. Fordi jeg kan kjempe for å sikre din rett til å gjøre valg som jeg selv ikke ville gjort.

Høyre er partiet som kjemper for retten til å velge annerledes. Som gir familier, barn, unge, voksne og eldre frihet til å velge selv hva som er best ut fra din og din families behov. Derfor er det for eksempel viktig for oss at vi har en god skole som prioriterer flere og bedre lærere, tidlig innsats og fleksibel skolestart som gjør at systemet må tilpasse seg menneskene – ikke omvendt.

I denne valgkampen har vi diskutert alt annet enn ideologi. Det er synd, fordi det er det som skiller partiene fra hverandre, i tillegg til viktige enkeltsaker. Politikk for meg er å kjempe for din og andre familiers mulighet til å velge løsninger som jeg selv ikke ville valgt. Det er grunnsynet i Høyres ideologi.

Og det er også forklaringen på hvorfor jeg ble politisk engasjert, fordi frihet til å velge er et viktig grunnprinsipp i Høyres politikk.

Når systemet blir større, blir menneskene mindre. Og det er kjernen i hvorfor jeg ble politiker, og hvorfor jeg de neste fire årene ber om tillit til å jobbe for din valgfrihet og din rett til å bestemme mer i eget liv.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg