Dypt uetisk forslag fra regjeringen

DEBATT: Er det noe som har imponert meg i jobben min, er det hvor langt mange klarer å komme med et utrolig vanskelig utgangspunkt.

Publisert Publisert

SPRÅKOPPLÆRING: Å straffe manglende språkkunnskaper med økonomiske sanksjoner, er dypt uetisk, skriver Ingunn Alver (R). Erna Solberg og Jan Tore Sanner (H) mener forslaget gir nye muligheter til læring. Foto: NTB SCANPIX

Debattinnlegg

  • Ingunn Alver
    Pensjonert rektor i Voksenopplæringen og listekandidat for Rødt
  1. Leserne mener

Statsminister Erna Solberg (H) vil ta sosialhjelpen fra innvandrere som ikke klarer å lære seg norsk godt nok til å få jobb når de er ferdige med introduksjonsprogrammet for nyankomne.

Stor takk til jussprofessor Mads Andenæs, som sier til Klassekampen at dette forslaget er grunnlovsstridig. Når det stilles vilkår for å motta sosialhjelp, bryter dette med grunnlovens rett til eksistensgrunnlag.

I tillegg reiser forslaget store, etiske dilemma. Å straffe manglende språkkunnskaper med økonomiske sanksjoner, er etter min mening helt uakseptabelt. Det vil også ramme veldig urettferdig.

Hele lovgivningen for innvandrere er basert på at alle har samme muligheter, og at alle i løpet av to år skal være kvalifisert for utdanning og/eller arbeid. Bare unntaksvis gis et ekstra år i introduksjonsprogrammet.

I realiteten betyr dette at en eneforsørger, som oftest kvinner, som aldri har gått på skole, blir skjært over samme kam som en enslig med universitetsutdanning fra hjemlandet.

Integreringsminister Jan Tore Sanner (H) henger seg på og mener at forslaget gir nye muligheter til læring. Mon det.

Les også

Ungdommer uten vitnemål kan bli kastet ut av Norge

Jeg har arbeidet i mange år med norskopplæring og vet hvor store forskjeller det er på de som kommer til landet. Å lære et nytt språk er krevende. Mange språkforskere hevder at det tar ti år å mestre nyansene i et språk. Når man ikke kan lese og skrive på eget morsmål, er det enkelt å tenke seg hvor mye det krever å skulle lære det på et helt fremmed språk.

Er det noe som har imponert meg i jobben, er det hvor langt mange klarer å komme med et utrolig vanskelig utgangspunkt.

Det er også store forskjeller på hvor fremmed norsk språk er, avhengig av hvor innvandrerne kommer fra. Noen knekker koden raskt, andre trenger mange år.

Det ligger snublende nær å tolke uttalelsene fra Solberg og Sanner i retning av at det er mangel på innsats som gjør at noen ikke kvalifiserer seg.

Det er viktig å stille krav, sier Sanner. Og visst stilles det krav. Det er uredelig fra Høyre å få det til å høres ut som dette ikke allerede skjer.

Det er innført obligatoriske norskprøver, og kravene til norskopplæringen er mange og strenge. Men én ting er å innføre obligatoriske prøver, noe helt annet å forlange at alle skal få gode resultater. Å framstille dette forslaget som noe som gir nye muligheter til læring, er uredelig retorikk fra en minister som vet bedre.

Å straffe manglende språkkunnskaper med økonomiske sanksjoner, er dypt uetisk.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg