Ta vare på de eldres uvurderlige erfaring

I alle bransjer trenger vi livserfaring i møte med mennesker.

Publisert Publisert

LIVSERFARING: Eldre arbeidstakere har ofte nyttig kunnskap som man aldri finner i noen bok, skriver innsenderen. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Debattinnlegg

  • Willy Marthinussen
    Blogger på «Hverdagsaktiv»
  1. Leserne mener

For noen år siden var jeg i en diskusjon med en gruppe av mine studenter som ønsket å ta mastergrader og lede store prosjekter i fremtiden. De hadde flotte ambisjoner, og jeg ønsket å gi dem noen visdomsord på veien.

Misforstå meg rett, jeg synes det er flott at man stiller krav om høy utdannelse, men det eksisterer en holdning som er både nedlatende og feil overfor dem med lang erfaring og lite formell kompetanse. For meg virker det som det går mot en styrt avvikling av erfaringsbasert kunnskap.

Vi trenger all den kunnskap vi kan få i arbeid med mennesker. Vi trenger livserfaringer innen ulike bransjer og erfaringer, for eksempel de aspekter ved helsevesenet som man aldri finner i noen bok.

Ved at vi gir erfaringsbasert kunnskap den respekt den fortjener, åpner vi også for at flere kan bidra i yrker der rekruttering er et problem. Jeg skjønner godt at folk ikke gidder å jobbe en plass der man må ha mastergrad for å bli respektert.

RESPEKT: - Jeg skjønner godt at folk ikke gidder å jobbe en plass der man må ha mastergrad for å bli respektert, skriver Willy Marthinussen. Foto: Privat

La meg fortelle hvilket råd jeg ga studentene mine: En sann historie fra slutten av 1980-tallet, da jeg arbeidet som nyutdannet industrirørlegger på et større skipsverft her i Bergen. Her var det mange flinke folk på ulike fagområder. Alt fra høyt utdannede ingeniører til hjelpearbeidere uten annen skole enn livets erfaringsbaserte kunnskap.

En dag kom ingeniøren med flotte tegninger, som viste nøyaktig hvor man skulle brenne hull i dørken til slukene i mannskaps-dusjene. Tolv hull i alt.

De erfarne platearbeiderne fant raskt ut at dette ikke gikk, da selve hullet kom til å komme midt i veggen mellom dusjbåsene. Men ingeniøren sto på sitt, og siden han hadde den formelle kompetansen, fikk han siste ord.

Hullene ble laget, og det viste seg raskt at erfaringen trumfet den teoretiske kunnskapen. Alle hullene måtte tettes og flyttes til riktig plass.

Gjennom mange år som ergoterapeut har jeg alltid brukt min livskunnskap i arbeidet mitt. Alltid støttet i faglig, kunnskapsbasert viten, men med et tidvis ganske skrått blikk på behandlingsmetodikken som til enhver tid benyttes.

Les også

Marianne og Frank flyttet barna til Steinerskolen. – Offentlig skole har noe å lære, mener de. Å lære gjennom hånden er et viktig prinsipp i Steinerskolen.

Så hver gang jeg møter «ingeniører» som mener at de vet hvor hullet i dørken skal være, så sørger jeg for å korrigere dette uten altfor mye oppstyr.

Jeg fortalte mine studenter den gang for mange år siden, at hvis de skulle ende opp som kapteiner på egen skute et sted, så burde de sørge for at kunnskap og erfaring sammen danner grunnlaget for arbeidet som utføres.

Ikke vær en ingeniør som krever at hullene i dørken må lages bare fordi det står beskrevet på tegningen – hvis årevis med formell og uformell kunnskap forteller deg at tegningen er feil.

Innlegget ble først publisert i en lengre versjon på bloggen Hverdagsaktiv.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg