Er du like skråsikker no som før, Emil André Erstad?

Ein må ikkje seia farvel til eit konservativt kristent verdsbilete for å vera reflektert.

Publisert Publisert

Petter Olsen, medieleiar og redaktør i Indremisjonsforbundet, svarar BTs gjestekommentator Emil André Erstad. Foto: ImF Media

Debattinnlegg

 • Petter Olsen
  Medieleiar og redaktør i Indremisjonsforbundet

I BT 30. juli skriv den tidlegare KrF-rådgivaren Emil André Erstad om det «å skifta meining, bli vaksen og mindre skråsikker», som har gjort at han har funne eit samfunn der lyset har fått sleppa inn.

Erstad kjem med ei slags syndsvedkjenning: Han «levde stereotypien av kristenkonservativ mørkemann fullt ut». Han eksemplifiserer med at han var oppteken av at livet har to utgangar, at abort i utgangspunktet burde vera forbode, at homofilt samliv er synd, og at alkohol er negativt.

Les også

Emil André Erstad: «Eg levde stereotypen av kristenkonservativ mørkemann fullt ut»

Kva Erstad meiner med at han «levde stereotypien», er ikkje heilt enkelt å forstå. Ifølgje Store norske leksikon tyder dette uttrykket «en generalisert forestilling om hvordan en bestemt gruppe menneske er».

Er det nettopp ei slik «generalisert forestilling» ingresspoenget om å «la mørkemenn få sjå lyset», ber preg av? I alle fall skriv Erstad rett ut at han var ureflektert.

No, derimot, når han har kasta av seg «mørkemannen» til fordel for «skepsis», «perspektiv, spørsmål og undring», er alt vorte så mykje betre.

Eg hugsar då eg og andre i den indremisjonskonteksten Erstad omtalar som «snever», var inviterte til ein fagdag, der lærde teologar skulle opplysa oss om det dei meinte var Bibelen sin manglande historisitet.

Til overrasking for desse, sto ein akademisk likemann fram og sa det motsette. Om temaformuleringa «Skriftsynet i endring – frå lekmann til akademikar» hadde førsteamanuensen dette å seia: «Eg har ikkje endra meg så mykje dei siste 40 åra.»

Ved eit anna høve gjorde ein teologiprofessor det klart at han ikkje har funne grunn til å endra det bibelsynet han fekk med seg frå bedehuset.

Les også

Kristendommen min vart sett på prøve

Poenget mitt er at det finst ein annan veg enn den Erstad synest å ha valt. I staden for å opphøga tvil og undring til eit ideal, er det mogeleg å «veksa i nåden og i kjennskapen til vår Herre og frelsar Jesus Kristus», slik Peter skriv i sitt andre brev i Bibelen.

Skal ein oppnå det, er det naudsynt å lesa og studera Bibelen i samanheng, slik mellom anna dei to nemnde og respekterte bedehusakademikarane hadde gjort. Det handlar ikkje om å forsvara Gud, men om å setja seg inn i samanhengane i Bibelen.

Jesus legg vekt på å «elska Herren din Gud (…) av alt ditt vit» (Matteus 22,37). Dette er òg ein veg til modning og det å bli vaksen.

Emil André Erstad gir ikkje innrykk av å ha tenkt på at ei samanhengande lesing og utlegging av Bibelen kanskje kunne gi han rettleiing i dei spørsmåla han møtte på. «Livet gir erfaring, og mangfald argumenterer for seg sjølv», skriv han.

Les også

Eg skammar meg ikkje lenger over den unge bibelskuleeleven som ville forandre verda

Om me ser på dette som ei prinsipiell utsegn, spør eg meg kor reflektert ei slik tilnærming er. Erstad meiner han no er på veg «til eit samfunn der det å skifte meining er heilt greitt og ufarleg og fint. Til ein stad der alle ikkje treng å ha alle svar om alt. Der folk som trur ulike ting, kan snakke fint og sakleg og roleg saman om dei vanskelegaste spørsmåla i livet.»

Om han verkeleg opplever dagens sekulær-progressive samfunn slik, finn eg det vanskeleg å kalla det reflektert. Det skulle vera nok å minna om transdebatt og omseggripande utestengingskultur.

Er sprekkene i det sjølverklærte nye verdsbiletet ditt store nok til å sjå dette, Emil André Erstad, eller er du like skråsikker no som du seier du var før?

Publisert

Les mer om dette temaet

 1. – Sånne som meg bærer ansvaret for at ikke flere går i kirken

 2. Mads prøvde å motbevise kristendommen. I stedet skjedde noe helt annet.

 3. – Eg saknar eit fellesskap for oss som har brote med trussamfunn

 4. – Kutt statsstøtten til Jehovas vitner

BT anbefaler

Se Ingebrigtsens første Brann-intervju

Kåre Ingebrigtsen tar over som hovedtrener i Brann.

LES SAKEN
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg
 1. Jesus
 2. Samfunn
 3. Alkohol
 4. Abort
 5. Samliv