Det finnes nok penger i samfunnet, de må bare fordeles mer rettferdig

Borgerlønn kan derfor bidra til en omfordeling av ressursene i samfunnet.

Publisert Publisert

LØSNING: Ett av fire barn i Årstad bydel regnes som fattige, ifølge SSB. Mona Høgli mener borgerlønn kan være et effektivt tiltak mot fattigdom i Norge. Foto: Eirik Brekke

Debattinnlegg

  • Mona Høgli
    Nestleder i bystyregruppen for Miljøpartiet De Grønne
  1. Leserne mener

Det er vondt å være fattig i Velstands-Norge. Vondt å lure på om det er nok penger til å betale husleien eller om det er mulig å utsette kjøpet av nye sko til barnet sitt.

For mange mennesker er det en tilleggsbyrde å kjenne på følelsen av maktesløshet og stigma fra samfunnet når de er avhengig av å be om økonomisk støtte til livets opphold. Og samtidig ha en redsel for å trå feil i Navs skjemajungel.

I den politiske plattformen for det nye byrådet står det at byrådet ønsker at et eventuelt prøveprosjekt med borgerlønn i Norge skal inkludere Bergen.

Jeg er glad for at byrådet er åpne for å teste ut nye løsninger for et samfunn i endring. Det kan for eksempel være en prøveordning hvor enkelte trygde- og sosialytelser blir erstattet av borgerlønn. Og det er på høy tid! Nav-skandalen viser et system som er overmodent for endring.

Les også

Ni personer har fortalt sin historie om fattigdom. Les de her.

Borgerlønn defineres som en garantert og betingelsesløs minsteinntekt utbetalt av staten. Et forsøk med borgerlønn som erstatning for ulike trygde- og sosialytelser betyr at alle blir sikret grunnleggende økonomisk trygghet. Det vil også gi verdigheten tilbake til våre medborgere som, i hele eller perioder av livet, er avhengig av storsamfunnets støtte.

Borgerlønn har blitt latterliggjort som en utopisk drøm for grønne idealister. Slik er det ikke lenger. Nobelprisvinnere i økonomi og fremtredende politikere i flere land tar nå til orde for å teste ut borgerlønn. Det er på høy tid at også Norge tør å tenke nye tanker.

Mona Høgli Foto: Privat

«Dette blir for dyrt!», er ett av motargumentene. For det første er det allerede store summer som utbetales og blir en del av dette. For det andre koster byråkratiet knyttet til saksbehandling, kontroller og sanksjoner i dagens system store summer. For det tredje kan skattesystemet legges om. Robotskatt og skatt fra internasjonale selskaper som Amazon og Google er eksempler på helt nye muligheter.

Det finnes nok penger i samfunnet, de må bare fordeles mer rettferdig. Borgerlønn kan derfor bidra til en omfordeling av ressursene i samfunnet. De økonomiske forskjellene i Norge øker, og dagens regjering har en politikk som gjør at forskjellene blir stadig større. Og vi vet at store økonomiske forskjeller gir utenforskap og sosiale spenninger i samfunnet.

Les også

Byrådet vil prøve borgerlønn i Bergen

Vi kan ikke kaste penger etter folk uten å kreve noe til gjengjeld, da gir vi opp folk, er et annet argument som brukes mot borgerlønn. Tvert imot, med borgerlønn gir vi folk muligheten til å komme seg ut av fattigdomsfellen.

I dag bruker mange all sin energi på å sikre at de ikke setter et komma feil i et Nav-skjema eller glemmer å rapportere til riktig tid fordi det fører til kutt i økonomisk støtte. Forsøker de seg på en liten jobb, havner de i skjemakvernen igjen.

Les også

Italia foreslår å innføre flat skatt på 15 prosent og en borgerlønn for fattige familier.

Med betingelsesløs borgerlønn som økonomisk fundament, kan disse menneskene bruke tiden og energien sin på å finne løsninger på de utfordringene de har i livene sine og som gjør at de trenger økonomisk støtte. De kan delta i jobb og aktiviteter ut fra hva de greier og selv bestemme over livene sine.

Dette burde jo være musikk i ørene for Høyre og regjeringspartiene, som hyller individenes frihet og retten til å bestemme over egne liv og ressurser, fordi det fører til kreativitet og nyskapning i samfunnet.

Hva med å gi litt frihet også til de som trenger storsamfunnets støtte?

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg