- Det kan jo være en fin erfaring for Per Sandberg å gå på Nav

Sandberg kan kanskje reflektere over Frp sin språkbruk rundt «navere», eller «snyltere» som de hevder at folk er.

STØTTE: Skal vi be regjeringen om å redusere satsene ytterligere, Per Sandberg, spør innsenderen av dette innlegget. NTB Scanpix

Øivind Brendlien
Sandviken, Bergen

Jeg leser i BT 30. januar (som siterer Aftenposten) at Per Sandberg «må på Nav» når hans statsrådslønn opphører i februar. Ja, tenk. Så godt tar velferdsstaten Norge vare på dem som for en periode, av ulike årsaker, ikke klarer å få økonomien til å gå i hop. Dette gjør tusenvis av mennesker som mister sin arbeidsinntekt i Norge hver dag.

Det kan jo være en fin erfaring for dem som har sittet ved «kongens bord» å oppleve hvor godt system vi har. Likeledes kan Per Sandberg kanskje reflektere over Frp sin språkbruk rundt «navere», eller «snyltere» som de hevder at de er.

Kanskje synet på beløpenes størrelse også endres. Skal vi be regjeringen om å redusere satsene ytterligere, Per Sandberg? Det blir jo hevdet fra regjeringshold at satsene er så gode at det vil frata folk, som nå også inkluderer deg, motivasjon for å komme ut i arbeid.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg