Gå på riktig side av veien!

Hverdagen kunne blitt enklere da.

Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Odd Todal
Fotgjenger og hundeeier

Både hverdagen og helligdagene kunne blitt litt enklere om alle fotgjengere gikk på venstre side både på fortau, landevei, gangsti (f.eks. langs Store Lungegårdsvannet) og gang- og sykkelvei. Dersom alle syklister syklet på høyre side de samme stedene, ville faren for sammenstøt blitt svært redusert.

På valpekurs er det første en lærer at hundefører skal holde hunden ved sin venstre side og gå i venstre veikant. Hvis alle gjorde det, kunne vi unngått mange konfrontasjoner med bjeffing, knurring og biting. Kanskje Trygg Trafikk kunne laget en kampanje?

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg