«Klimatiltak» vil koste klimaet dyrt

Økt eksport av norsk kraft vil føre til import av høye, europeiske strømpriser.

Publisert: Publisert:

KRAFT: Både industrien og naturvernet vil tape på mer norsk krafteksport til EU, skriver Hogne Hognset. Kraftprisene og CO₂-utslippene vil øke hvis EU får kontroll over norsk energipolitikk, mener han. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Hogne Hognset
Medlem av Ap

Kraftbransjen i Norge vil ha stadig flere kraftkabler til utlandet. Logisk nok, fordi europeiske kraftpriser vil dobles innen 2030, ifølge analyser av Statnett og IEA.

Ifølge NVEs direktør Per Sanderud blir den europeiske prisøkningen importert gjennom eksisterende og nye kraftkabler.

Kraftdirektørene smiler; de selger over 90 prosent av strømmen her i landet.

Doble priser rammer alle og svekker konkurransekraften i alt næringsliv. Den norske metallindustrien vil trolig over noe tid bli flagget ut. Denne industrien konkurrerer med produsenter i Kina og Midtøsten, og der styres ikke energiprisene av EU.

Det trengs ikke en krystallkule for å se at de økte prisene vil føre til nedlegginger.

Kraftbransjen markedsfører nye kabler som viktige for forsyningssikkerheten, og som et viktig klimatiltak. Begge deler er vikarierende motiver.

Vi har hatt full forsyningssikkerhet lenge, og har kapasitet inn og ut av landet på flere ganger det importbehovet vi kan se for oss.

Klimaargumentet går på å levere balansekraft til EUs vind- og solkraft. Vår kapasitet for å levere balansekraft er svært liten, sett opp mot EUs behov.

Les også

Stortingsrepresentant fra Ap: ACER gir Norge innflytelse og en plass ved bordet

Balansekraft kan bare leveres ved at kraftverkene våre kjøres av og på i raske skift. Slik effektkjøring er svært negativt for liv og artsmangfold i vassdragsnaturen. Seks naturvernorganisasjoner har derfor krevd nye konsekvensutredninger for både Statnetts kabel til England og NorthConnect-prosjektet til Skottland.

Klimaet vil også tape stort om den vannkraftbaserte norske metallindustrien legges ned. Flyttes industrien til land med fossilbasert energi, vil CO2-utslippene øke voldsomt.

Kraftbransjens reelle motiv er økonomisk.

Det kom klart frem i Statnetts konsesjonssøknad: «Formålet med forbindelsen er forretningsmessig utveksling av elektrisk kraft basert på gjensidig utnyttelse av prisvariasjoner mellom markedene i Norge og England.»

Kraftbransjen driver et kynisk spill med både naturverdier, klima og arbeidsplasser, når den hevder at nye utenlandskabler er et viktig klimatiltak.

16. mars avgjør Stortinget om Norge skal bli en del av EUs energiunion. Arbeiderpartiets stemmer vil avgjøre.

Skal Ap nok en gang klistre seg til den mørkeblå regjeringen, eller skal partiet fortsatt kunne kalle seg et industriparti og et arbeiderparti?

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg