Finansklyngen er en start på den endringen som etterlyses

Mangfold​ ​og​ ​internasjonalisering​ ​kommer​ ​ikke​ ​av seg​ ​selv.

POSITIV SPIRAL: Selskapene i California har skapt et positivt samspill: Utdanningsinstitusjonene tiltrekker seg studenter fra hele verden, og teknologiselskapene ansetter alle de kan. Kompetansen blir altså værende, skriver innsender. Jeff Chiu, TT / Scanpix

Henrik Lie-Nielsen
Entreprenør, investor og styremedlem i Finance Innovation

Herlaug Louise Fyhn spør den 24. november om Bergens næringslivsledere er klare til å tiltrekke seg kompetansen som skal til for å sette byen på det globale finansteknologikartet. Spørsmålet er viktig. Svaret fra min side, som leder, investor og styremedlem i den nye finansklyngen Finance Innovation, er et uforbeholdent ja.

Finansklyngen vil styrke samhandling mellom teknologi, finans og akademia for å skape flere selskaper med globale ambisjoner. Da trengs mangfold, ikke bare når det gjelder kjønn, men også alder, fagkompetanse, etnisitet og oppvekstforhold. Skal man levere gode tjenester til ulike sluttbrukere, er det en forutsetning å forstå dem man leverer tjenester til. Skal man bli en vinner i et globalt marked, må man forstå kulturen i ulike verdenshjørner.

Fyhn har inntrykk av at mange har en konservativ tilnærming til nyansettelser i Bergen. At mange bedrifter velger det trygge og velkjente. Dette stemmer sikkert godt i mange bransjer, men ikke i teknologibransjen – der er kompetansen, kulturen og terminologien internasjonal.

Les også

Inngår samarbeid for å nå ut med finansteknologi fra Bergen

Teknologi er et globalt fag. Arbeidsspråket er engelsk. Fagkunnskapen utvikler seg i globale fellesskap. Mange utviklere deltar på åpne kildekodeprosjekter. Det er hyppig og tett samarbeid mellom norske team og kollegaer i utlandet. På internett finnes verken by- eller landegrenser. Internasjonalt samarbeid er utbredt. Det finnes for eksempel bergenske teknologioppskytinger i Asia, og tette bånd til virksomheter i mange deler av verden.

Problemet er ikke holdninger. Det er at vi foreløpig har få og relativt små internasjonale finansteknologibedrifter i Bergen. Mange av de største aktørene betjener et lokalt eller nasjonalt marked. Dette vil endre seg fremover. Finansbransjen globaliseres, enten vi vil det eller ei. Dette skaper nye kommersielle muligheter for dem som blir med på reisen, og vår ambisjon er at det skal bidra til en oppblomstring av interessante arbeidsplasser i Bergen.

Les også

«Bergens ledere må se etter ulike typer mennesker for å virkelig klare å hevde seg»

En nøkkel til dette er samarbeid med studiestedene. Fyhn peker på at 42 prosent av arbeidstakerne i forsknings-, teknologi- og ingeniøryrker i California er født utenfor USA. De har skapt et positivt samspill: Utdanningsinstitusjonene tiltrekker seg studenter fra hele verden, og teknologiselskapene ansetter alle de kan. Kompetansen blir altså værende, fordi de flinke hodene kan velge og vrake i interessante jobber. Dette er en positiv spiral som gjør bedriftene bedre og bedre. I Bergen tiltrekker universiteter og høyskoler seg mange flinke mennesker med helt ulik bakgrunn enn oss som har vokst opp blant de syv fjell. Litt av utfordringen er at det ikke finnes nok interessante roller å tilby dem her. For å bygge slike bedrifter trenger vi å få til følgende:

  • Vi må øke fokuset på entreprenørskap i studieløpet, slik at flere studenter velger å bygge nye bedrifter basert på nye ideer.
  • Vi må koble de store finansaktørene med de nye bedriftene, slik at disse kan få tilgang til markedet og kanskje få sin første referansekunde.
  • Vi må tiltrekke oss folk med erfaring fra internasjonalisering av teknologivirksomheter, og bygge opp miljøer der slike erfaringer deles.
  • Vi må sende investeringskapital i retning slike selskaper slik at vi beholder skaleringskompetansen her hjemme og skaper ringvirkninger for andre bedrifter med tilsvarende behov.

Får vi til dette, starter vi en positiv spiral som over tid forsterker seg selv, selve grunntanken bak klyngeideen. Vi er i dag for lite flinke til å tenke stort og globalt. Den kulturen skaffer vi oss bare gjennom å lære av flere som ikke tenker sånn som oss.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg