Vold er ikke en psykiatrisk diagnose

Det er bare et lite mindretall av pasientene som utøver vold. Vi må også høre de fine historiene.

Publisert: Publisert:

FRYKT: – Jeg blir svært bekymret når pasienter forteller meg at de ikke lenger tør å si at de er innlagt på Sandviken, fordi folk kan tro de er voldelige, skriver Marianne Sæhle. Foto: Siri Øverland Eriksen (arkiv)

Debattinnlegg

Marianne Sæhle
Psykiatrisk sykepleier og hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund

Jeg har med stor iver fulgt med på medias forsøk på å drive folkeopplysning om psykisk helsevern, både hva gjelder diagnoser, prognoser og behandlingstilbud – eller mangel på sådanne. På tide, har jeg tenkt.

Jeg har lang fartstid og stor forkjærlighet for de aller mest sårbare pasientene. De som ikke har sterke brukergrupper eller ressurssterke pårørende som evner å tale deres sak.

Jeg blir glad når helseminister Bent Høie (H) pålegger oss å redusere bruken av tvang, men samtidig urolig når jeg leser om den store variasjonen det er i rutinene på hvordan man faktisk registrerer tvangsbruk.

I VG har man kunnet lese om en kvinne som har vært mer eller mindre sammenhengende beltelagt i to år, men at det bare finnes en håndfull vedtak på dette. Andre steder har man ført vedtak på både holding og beltelegging i samme situasjon, altså to vedtak utløst av én episode. Må man ikke nødvendigvis holde noen for å kunne beltelegge dem?

I dag blir tvangsbruken målt i antall hendelser. Man kan jo spørre seg om i hvilke av disse to scenarioene det har vært utøvd mest tvang. Uansett, tvangsbruken må ned.

Les også

BTs leder: Tvangsbruken i helsevesenet må ned

I det siste har media skiftet fokus over på at helsepersonell utsettes for vold og trusler, og man har prøvd å vinkle dette opp mot den betydelige nedgangen i antall tvangsvedtak.

Det er en svært misvisende problematisering. Vi som jobber i psykisk helsevern blir av og til utsatt for vold og trusler. Det er på ingen måte greit, men det er likevel sånn det er. Vi må ha nok folk med rett kompetanse på jobb og jobbe for at disse har god nok opplæring og trening i å håndtere vanskelige situasjoner.

Og det har vi, stort sett. Men noen ganger er ikke god nok opplæring godt nok, og da kan det skje uønskede hendelser. Noen ganger med alvorlige konsekvenser.

Les også

– Meningsløs rapportering om tvangsbruk

Det ble en ganske opprørt stemning blant en del av mine medlemmer ved Psykiatrisk klinikk i Helse Bergen, etter noen uttalelser fra klinikkdirektøren i både VG og BA.

Kristin Jordheim Bovim sa at det ikke var registrert noen markant økning i mengden vold og trusler som kunne relateres til nedgangen i bruk av tvang, eller som hadde fått alvorlige konsekvenser.

Hun har for så vidt helt rett i det hun sier, når man ser klinikken under ett. Men ved to sengeposter hadde det vært en økning, og noen av tilfellene hadde også fått alvorlige konsekvenser. Nedgangen ved de andre seksjonene var større, så disse episodene viste ikke på den overordnede statistikken.

Slik endte vi opp med at en positiv historie om redusert tvangsbruk, fikk et negativt utfall internt. Det er en mager trøst for dem som ble utsatt for utageringen at statistikken ser bra ut generelt. Statistikk er vanskelig og vi har en del å jobbe med, både ansatte, tillitsvalgte og ledelse, når det gjelder kommunikasjonen rundt dette.

Men jeg mener at media må også ta et ansvar for hvordan det store fokuset på vold og aggresjon påvirker pasientene.

Les også

Eksperter: Psykisk syke og barn skal ikke låses inne

Jeg blir svært bekymret når pasienter forteller meg at de ikke lenger tør å si at de er innlagt på Sandviken, fordi folk kan tro de er voldelige. Det er pasienter som av forskjellige årsaker utøver vold, men det gjelder bare et lite mindretall.

De aller fleste pasientene er som deg og meg. De kommer inn, får omsorg og behandling, og blir utskrevet til et annet oppfølgingstilbud, uten noen form for aggressiv atferd.

Vold er ikke en psykiatrisk diagnose. Å utøve vold er, i de aller fleste tilfeller, en kriminell handling og må håndteres som det. Det er bare noen få pasienter som i en akuttfase, i sin desperasjon, tyr til vold. Og bare i noen ytterst sjeldne tilfeller blir man dømt til behandling.

Det virker som om folk flest synes det er mer behagelig å tenke at en voldsutøver er psykisk syk enn å måtte forholde seg til vold som en valgt handling. Når media knytter vold så tett opp mot psykisk sykdom, er min frykt at flere vil unnlate å søke hjelp av frykt for å bli assosiert med voldsutøvere.

Les også

Nekter å ta betalt av unge pasienter

Les også

Egenandelen vil koste samfunnet dyrt

Jeg har full forståelse for at media må skrive om disse viktige temaene. Det må de aldri slutte med. Media burde likevel gitt rom til én av de fine historiene.

Historiene til en av brukerne, historier fra noen av oss ansatte, eller historier om nye behandlingsmetoder eller spennende prosjekter.

For stort sett er det utrolig givende å være psykiatrisk sykepleier.

Og de aller fleste dagene er både pasienter og ansatte takknemlige for det gode helsevesenet vi tross alt har.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg