Kommunene sitter med nøkkelen

Over hele verden ser vi nå at kommuner er mer ambisiøse enn egne regjeringer.

Publisert Publisert

LOKAL MAKT: Regioner, kommuner og byer spiller en sentral rolle siden mange avgjørende og langsiktige beslutninger om bærekraftig utvikling skjer lokalt, skriver innsender. Bildet er fra flom ved Nye Sædalsveien i september i år. Foto: Eirik Brekke

Debattinnlegg

 • Anne Cathrine da Silva
  Generalsekretær i FN-sambandet
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

FNs bærekraftsmål er en global handlingsplan for å få bukt med fattigdom, fjerne ulikheter og hindre alvorlige klimaendringer innen 2030. Men det skjer ikke uten et samarbeid mellom næringsliv, lokale myndigheter, sivilt samfunn og folk flest.

Statsminister Erna Solberg leder den internasjonale pådrivergruppen for bærekraftsmålene, men mangler planer for å nå dem her hjemme.

Norge vil få det vanskelig med å nå flere av målene. Vi har høye klimagassutslipp og stort økologisk fotavtrykk. Dersom alle skulle hatt samme forbruk som en gjennomsnittsnordmann, ville vi trengt mer enn tre jordkloder. Behovet for en bærekraftig omstilling er prekært. Vi må tenke globalt og handle lokalt.

Regioner, kommuner og byer spiller en sentral rolle siden mange avgjørende og langsiktige beslutninger om bærekraftig utvikling skjer lokalt. For eksempel tar kommunene beslutninger om utdannelse, byplanlegging, kollektivtrafikk, integreringstiltak og avfallshåndtering.

Kommunene kan også fremme sosial integrering, skape fellesskap og sikre produktive miljøer for bedrifter og bærekraftige investeringer, som kan skape arbeidsplasser og legge til rette for innovasjon.

Les også

Det er aldri målt så mye regn i løpet av tre måneder

84 prosent av norske kommuner ser på bærekraftsmålene som viktige eller meget viktige for deres kommune, ifølge en undersøkelse av rådgivningsselskapet Deloitte.

For at bærekraftsmålene skal være en suksess, kreves en forståelse for at de lokale forutsetningene påvirkes av de globale sammenhengene, og at lokale tiltak kan få globale konsekvenser.

Kommunene er den viktigste tjenesteyteren i Norge, og er de som er nærmest brukerne. Derfor må de også etterleve sine egne forpliktelser. De må sikre krav og oppfølging av sosial og miljømessig bærekraft i egne innkjøpsprosesser og investeringsaktiviteter. Dette ville kunne ha stor betydning for en bærekraftig utvikling langt utenfor kommunenes grenser.

I samarbeid med offentlig sektor kan bedrifter bidra med kunnskap, investeringer og kreativitet for å nå bærekraftsmålene.

Les også

Vi må lære å leve med flom

I 2019 er det kommunevalg. Mange kommuner skal slås sammen, og flere jobber med nye kommuneplaner. Det er et godt tidspunkt å gjennomføre bærekraftsmålene i norske kommuner.

For å få til det, trenger vi:

 • En nasjonal handlingsplan utviklet av regjeringen.
 • Tilgjengelige ressurser for kommunene som ønsker å innlemme bærekraftsmålene i sine planer og strategier.
 • Gode nettverk hvor kommuner kan lære av hverandre og vise frem sine gode tiltak for å nå bærekraftsmålene.

Bærekraftig utvikling krever en helhetlig tilnærming, hvor en tar både økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn. Mennesket må stå i sentrum, alle må inkluderes. Det må skapes engasjement i kommunene, både blant politikere, ansatte og innbyggere.

 • Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Over hele verden ser vi nå byer, kommuner og regioner som er mer ambisiøse enn egne regjeringer for å nå Parisavtalen og bærekraftsmålene. Vi ønsker å se fremtidsrettede og ansvarlige kommuner også i Hordaland, som bruker bærekraftsmålene til å skape gode lokalsamfunn.

Mange gjør allerede mye, også i bergensregionen. Universitetet i Bergen har etablert det strategiske initiativet SDG Bergen, som arbeider med vitenskapelig rådgivning rettet mot myndigheter og internasjonale organer. Nylig ble UiBs Ocean Sustainability Bergen-senter tildelt en lederrolle i FN-systemet for å fremme bærekraftsmål 14 – Liv under vann.

At et lokalt universitet får en slik nøkkelrolle i en global institusjon som FN, understreker Bergens historiske posisjon som en by der man alltid har måttet balansere behovet for å høste fra havet ved å sikre en bærekraftig balanse i naturen.

Publisert

Les mer om dette temaet

 1. Mangemillionæren skifter luksusbil når andre skifter skjorte, men hater å sløse

 2. Jo, bompenger er et miljøtiltak

 3. Hele handlevognen min var en klimabombe

 4. Er verkeleg norsk gass eit klimatiltak?

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg
 1. Ekstremvær
 2. Beredskap
 3. Parisavtalen
 4. FNs klimapanel
 5. Erna Solberg