Falsk informasjon og grove anklager om Operasjon Dagsverk

MIFFs annonsekampanje er ekskluderende og udemokratisk, og det bidrar ikke til en god, inkluderende debatt.

Publisert:

REAGERER: Leder for Operasjon Dagsverk, Frida Jøraholmen Andresen, er sterkt kritisk til MIFFs fremgangsmåte. Foto: Operasjon Dagsverk

Debattinnlegg

Frida Jøraholmen Andresen
Leder for Operasjon Dagsverk 2018

I lørdagens utgave av Bergens Tidende (og 6 andre aviser) publiserte MIFF (Med Israel For Fred) en helsides annonse som oppfordrer til boikott av norske ungdommers engasjement for en mer rettferdig verden, gjennom Operasjon Dagsverk.

I tillegg til at annonsen er preget av falsk informasjon og grove anklager uten rot i virkeligheten, velger MIFF her å flytte debatten over i et udemokratisk forum der økonomi avgjør hvem som kan delta. Operasjon Dagsverk (OD) jobber for unge menneskers rettigheter i hele verden og bruker våre midler til dette formålet, ikke til helsides annonser med meningsbærende innhold som sverter andres arbeid for en mer rettferdig verden.

Vi anser dette grepet som svært ekskluderende og udemokratisk, og det bidrar ikke til en god, inkluderende debatt.

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. I år vil pengene som tusenvis av norske skoleelever jobber inn den 1. november gå til prosjekter som støtter ungdom i Palestina.

Traumebehandling, likestillingsprosjekter og rettighetsarbeid skal gi ungdom verktøy til å skape en bedre og fredfull fremtid. Det er dette arbeidet MIFF ønsker å stikke kjepper i hjulene på. Annonsen i lørdagens BT kommer som et ledd i en svertekampanje som har pågått i over et halvt år. Helt siden et overveldende flertall av norske skoleelever på Elevtinget i mars valgte årets prosjekt, har MIFF mobilisert for å delegitimere OD og årets samarbeidspartner KFUK-KFUM Global, samt forsøkt å gjøre det belastende for skoleungdommer å delta i aksjonen.

Som en konsekvens har mange unge tillitsvalgte opplevd hets og anklager om både terrorstøtte og jødehat for sitt engasjement.

Årets prosjekt er ikke et uvanlig prosjekt. OD har i over femti år jobbet for ungdommers rettigheter og mot rasisme, diskriminering og menneskerettighetsbrudd. I år er intet unntak. Samtidig ser vi at følelsene knyttet til tematikken er sterke og at enkelte motstandere forsøker å avspore debatten om palestinsk ungdom sin vanskelige situasjon for enhver pris.

Anklagene som MIFF fremsetter mot Operasjon Dagsverk og årets prosjekt er virkelighetsfjerne og ideen om at OD plutselig er ute etter å stigmatisere eller demonisere en folkegruppe er helt absurd. Støtte til palestinsk ungdom betyr ikke kamp mot Israels eksistens. Vi har verken en skjult agenda eller antisemittiske holdninger.

Både OD og vår samarbeidspartner anerkjenner Israel som en legitim stat. For oss handler dette om at alle fortjener en rettferdig sjanse i livet, uansett hvor du ble født, hvilken Gud du ber til, hvilken hudfarge du har, eller hvilket språk du snakker. Dette handler om å respektere menneskerettighetene, og det bør være helt ukontroversielt.

Vi har kritisert menneskerettighetsbrudd i over femti land, i over femti år, og annonser med falske anklager vil ikke få oss til å slutte med dette. Lite fortviler oss mer enn tanken på et samfunn der engasjert ungdom skremmes til taushet av sine godt voksne meningsmotstandere. Ungdoms engasjement for en mer rettferdig verden bør heies frem, ikke kveles av falske anklager og forvridd fakta. Fordi alle (til og med palestinske) ungdommer fortjener frihet til å leve!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg