Samarbeid til det beste for kundene

DEBATT: Vi samarbeider der vi kan, og konkurrerer der vi må.

Publisert Publisert

UTVIKLING: Bankene både må og vil konkurrere seg imellom om å lage de beste kundeopplevelsene. Dette fører til innovasjon, skriver innsender.

Debattinnlegg

  • Atle Sivertsen
    CEO Finance Innovation

Konkurransetilsynet skrev i BT 16. november at samarbeidet i NCE Finance Innovation ikke må vippe over på gal side. Det er vi helt enige i.

Finansbransjen har som Konkurransetilsynet skriver, en lang og god tradisjon om å samarbeide på måter som kommer både kundene og samfunnet til gode uten at dette er i strid med lover og regler.

Atle Sivertsen Foto: Privat

I den norske fintech-klyngen NCE Finance Innovation, leter vi etter muligheter for å skape merverdi gjennom samarbeid. Dette kan være utfordrende av mange årsaker, fordi man som konkurrenter verken kan eller vil utveksle informasjon om en lang rekke områder.

Med profesjonelle aktører er det like fullt mulig å samarbeide, og vi bruker mye tid og ressurser på å gjøre gode juridiske vurderinger i forhold til både gjeldende og kommende lover og regler, samt varsle relevante myndigheter om hvilke samarbeid vi går i gang med.

Et dagsaktuelt eksempel er det nye betalingsdirektivet fra EU, PSD2. Målet med direktivet er å legge til rette for kundesentriske løsninger som aldri før har vært mulig. Norske kunder vil i det neste året få full oversikt over sine konti på tvers av banker.

OVERSIKTLIG: Norske kunder vil i det neste året få full oversikt over sine konti på tvers av banker. De kan da se saldo på tvers av alle kontoer i sine banker, skriver innsender.

Fordelen for kundene er at de kan ha lønnskonto i en bank, sparing i en annen, ha felles feriekonto i en tredje og få gleden av å kunne se saldo på tvers i den bank-appen de selv liker best. Dette stimulerer både til innovasjon, samarbeid og konkurranse som er hensikten med direktivet.

I et prosjekt i NCE Finance Innovation har Sparebanken Vest, Sbanken og Sparebanken Sogn og Fjordane nå samarbeidet for å gi kundene denne muligheten ett helt år før EU-direktivet tvinger dem til det. Evry har sørget for at dette blir gjort på en teknisk god og sikker måte og PWC har bidratt med juridiske vurderinger, avtaleverk og varsling til myndighetene.

Det er bred enighet om at bankene både må og vil konkurrere seg imellom om å lage de beste kundeopplevelsene. Dette fører til innovasjon til det beste for forbrukerne, noe kunder av disse tre bankene snart vil få merke som de første i Norge. Vi har som et viktig prinsipp at vi samarbeider der vi kan, og konkurrerer der vi må.

Derfor omfatter prosjektet kun områder som ikke er konkurransevridende. Det gjelder for eksempel den juridiske og tekniske infrastrukturen som muliggjør utveksling av informasjon i samsvar med betalingsdirektivet PSD2 og personverndirektivet GDPR.

Debattinnlegget fra Konkurransetilsynet er positivt da det viser at de er på vakt for norske kunders interesser. Det er viktig at samarbeidene blir gjort på trygg og korrekt måte, til beste for kundene og i tråd med både gjeldende og nye lover og regler.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg