• DÅRLIGE KUTTFORSLAG: Problemet med regjeringens kuttforslag er at forslaget er dårlig gjennomarbeidet. Det rammer studenter som vil bygge på kompetansen sin i tråd med det framtidens næringsliv trenger, mener Truls-Einar Strand Johnsen. FOTO: Foto: Sol Sandvik

Vi har ikke har vært sinte og høylytte nok

Det forventes at vi skal være fulltidsstudenter under fattigdomsgrensen.