• ATTRAKSJON: Bergen kan bli lusekoftenes hovedstad, foreslår innsenderen. Illustrasjon: Alexander Slotten

Et nasjonalt lusekofte-museum