En advarsel mot å tukle med EØS-avtalen

DEBATT: Det er lett å forstå instinktet om at et land bør kunne styre sine egne saker. Men virkeligheten er ikke så enkel.

Publisert Publisert

HANDEL: Uten en tollunion vil britiske produsenter bli nødt til å godtgjøre at varer de skal eksportere til EU, faktisk er britiske. Det betyr mer papirarbeid og forsinkelser. Her ligger en viktig lærdom for Norge, skriver Vidar Helgesen. Britenes statsminister Theresa May forhandlet frem avtalen med EU. Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

  • Vidar Helgesen
    Tidligere europaminister (H)
  1. Leserne mener

Nasjonalistisk politikk er på fremmarsj, også i land som tradisjonelt preges av stor åpenhet mot verden. President Trumps «America First»-politikk er én variant, Storbritannias Brexit-prosess er en annen. I Norge ser vi tendenser til det samme i motstanden mot EØS-avtalen.

Det er lett å forstå instinktet om at et land bør kunne styre sine egne saker. Derfor er det også lett for politikere å appellere til ønsket om full nasjonal selvråderett. Men virkeligheten er i praksis ikke rendyrket nasjonal og dermed ikke så enkel å råde over. Nasjonalisme kan derfor være en mektig politisk kraft for å mobilisere velgere, men ganske avmektig for å oppnå praktiske resultater i en global virkelighet.

Det pågående Brexit-dramaet er et godt eksempel, som også kan by på lærdommer i norsk EØS-debatt.

En grunn til at det er vanskelig å få til en god Brexit-avtale, er rett og slett at det er unaturlig å arbeide for mindre samarbeid mellom regjeringer samtidig som produksjon, eierskap og investeringer i stadig større grad skjer på tvers av landegrenser.

Ta britisk bilindustri som eksempel. Den gir jobb til mer enn 850.000 mennesker, omsetter for 900 milliarder kroner og investerer nesten 40 milliarder kroner årlig i forskning.

Den er en kilde til nasjonal stolthet, men det betyr ikke at industrien er videre nasjonal. Britisk bilindustri eies i stor grad av utlendinger som BMW, Volkswagen og Nissan. De tenker ikke «Storbritannia først» hvis ikke Storbritannia er best.

Les også

BT-kommentator Hans K. Mjelva: EØS-avtalen kan ryke

Mellom 75 og 90 prosent av verdiskapingen skjer andre steder enn i bilfabrikkene. Halvparten av bildelene fraktes frem og tilbake over den engelske kanal et antall ganger før de ender opp i den ferdige bilen, fordi de er produsert i spesialiserte industriklynger på kontinentet.

Leveranser og produksjon skjer i realtid. Honda er for eksempel avhengig av 350 lastebiler med bildeler fra Kontinentet hver dag, og bare en 15 minutters forsinkelse i leveranser koster dem dyrt.

Det betyr i praksis at alt annet enn fri bevegelse over grensen mellom Storbritannia og EU er en risiko for arbeidsplassene. Hvis det legges toll på en bildel hver gang den krysser frem og tilbake over grensen, går bilprisen opp og konkurranseevnen ned.

Enda mer krevende enn utsikter til tollsatser, er produktstandarder og reguleringer. Et av kronargumentene for Brexit er at britene skal slippe «reguleringer fra Brussel». Men hvis Storbritannia har andre regler enn EU, blir det vanskeligere å frakte varer og tjenester over grensene.

Uten en tollunion, vil britiske produsenter bli nødt til å godtgjøre at varer de skal eksportere til EU, faktisk er britiske og ikke for eksempel produsert i USA. Slikt vil bety mer papirarbeid, forsinkelser og handelshindringer. Slike tekniske handelshindringer er ikke minst vanlige i servicenæringer, som utgjør 80 prosent av britisk økonomi.

Les også

Les også: EU har godkjent brexitavtalen

Her ligger en viktig lærdom for Norge. Veldig mange norske arbeidsplasser og bedrifter er avhengig av eksport. EØS-avtalen sikrer at det kan skje på smidigst mulige vis. Uten EØS-avtalen ville ikke kontinentaleuropeere miste lysten på norsk laks, men norsk fisk- og sjømateksport ville bli underlagt veterinærkontroll. I praksis ville det bety mer papirarbeid, mer grensekontroll og mer tidsbruk - tid som fersk fisk ikke har.

Grensehindre, byråkrati og usikkerhet om regelverk har også en annen side. De som vurderer hvilke land og bedrifter de skal investere penger i, ønsker også forutsigbarhet.

Bilprodusenter som allerede har investert mye i folk og utstyr, vil neppe trekke seg ut av Storbritannia over natten. Men når de spør seg hvor de skal gjøre nye investeringer, kan de lett finne veien andre steder hvor forutsigbarheten er større.

Også for norsk EØS-debatt er dette relevant. Debatten om norsk tilknytning til EUs energibyrå ACER var nær ved å sette EØS-avtalen på spill i vår, med påstander om at vi ville miste kontrollen over norsk vannkraft.

Vannkraften er en svært viktig nasjonal ressurs og selve utgangspunktet for moderne norsk industrihistorie, så det er forståelig at den kan sette følelser i sving. Men spørsmålet om hvordan vi skal utnytte denne ressursen til nasjonens beste, kan ikke besvares uten hensyn til omverdenen.

Les også

BT på leiarplass: Brexit var basert på løgner

Utenlandsk kapital var avgjørende for å gjøre arbeidsplasser av norsk vannkraft for hundre år siden, og er ikke mindre viktig idag. Dagens raskest voksende kraftkrevende industri er datasentre, en næring der det ligger store muligheter for Norge. Men aktørene med størst behov for å investere stort i datalagring, befinner seg utenfor Norge. (I forrige uke ble det kjent at Apple, Facebook og Google bygger seks store datasentre i Danmark.)

Hvis du for eksempel sitter i California og skal vurdere hvor du skal investere, er det viktig at Norge kan tilby langsiktige kraftleveranser, politisk stabilitet - og ikke minst integrasjon med det europeiske kraftmarkedet. Hvis Norge skulle svekke samspillet med EU ved å si opp EØS-avtalen, vil det derfor være stor risiko for at vi får langt færre arbeidsplasser ut av den norske vannkraften.

Slike sammenhenger er ikke enkle, og fremfor alt er de ikke enkle å kommunisere i politisk diskusjon. Derfor blir debatten gjerne mer slagordpreget enn realitetsorientert. Det var tilfellet før Brexit-avstemningen i Storbritannia.

I ettertid har realitetene blitt tydelige nok. Det bør man merke seg i diskusjonen om Norge og EØS.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg