Slik kan Bergen bli landets kreative hovedstad

Byens kunstnere og artister trenger lokaler, lokaler og atter lokaler.

Publisert Publisert

DRØMMEN: Aktørene ved Verftet USF har lenge ønsket seg et fleksibelt musikkteater i nabobygget Kjødehallen. ILLUSTRASJON: 3RW ARKITEKTER

Debattinnlegg

  • Ole Reinert Berg-Olsen
    Medie- og kommunikasjonsrådgiver, Bergen Næringsråd
  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Fjoråret var på noen områder et tilbakeskritt for Bergen som kulturby. Vi så at flere musikkscener forsvant, og at prosessene rundt nye prosjekter var svært langsomme. Store behov er ennå udekket.

Vi håper valgåret 2019 er det året planer settes ut i livet og Bergen får tilført ny energi som kreativ by.

I høst gjennomførte Bergen Næringsråd en undersøkelse for å kartlegge hvilke behov kulturnæringen og de kreative virksomhetene i Bergen har i dag.

Selskaper og virksomheter innen film, musikk, dans, teater, kunst, spill og design ble spurt hvor skoen trykker for vekst og kreativ utfoldelse. Svarene var ganske samstemte og de aller fleste pekte i én og samme retning: Lokaler, lokaler, lokaler.

Les også

Bergen kommune skroter trolig boligplanene på Dikkedokken. Dermed kan det bli ny kulturarena på tomten.

Utøverne peker på et skrikende behov for både produksjonslokaler og fremføringslokaler, men også muligheter for samlokalisering med andre kulturaktører.

Av de aktørene som allerede er samlokalisert, svarte hele 96,3 prosent at samlokaliseringen har ført til samarbeid mellom aktørene. Dette viser at eksisterende miljøer bør styrkes og utvides, og at nye samlokaliseringer fint kan etableres.

Bergen Næringsråd har vært en pådriver for vellykkede samlokaliseringer og klyngedannelser innen en rekke andre bransjer.

Bergen har flere slike for kulturnæringene, som USF Verftet og Bergen Kjøtt, men det trengs mer areal. Mange av de kreative næringene i byen har aldri fått sjansen til å utnytte synergiene som ligger i samlokalisering og klyngesamarbeid.

Det foreligger spennende planer og prosjekter. Noen av dem er etableringen av et nasjonalt senter for spillutvikling, næringsklyngeprosjektet Musikk Arena Bergen i regi av BRAK, og arealutvidelse i kulturkvartalet Verftet.

Sammen med andre prosjekter kan disse innfri en stor del av behovene i løpet av kort tid.

Les også

– Sentralbadet er ingen trussel

Bergen er en foregangskommune som støttespiller for kunstmiljøet og de kreative næringene. Vi har en kunstplan som er ett år gammel og en nylig vedtatt kulturarenaplan. I begge planene har kulturlivets behov blitt hørt.

Dette har vist seg å fungere så bra at Oslo tar etter.

Inspirert av Bergen la Oslo kommune i forrige uke frem sin første kunstplan.

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen sa i den anledning til Klassekampen at «Oslo skal være en by der man både kan oppleve stor kunst, men også å bo og leve som kunstner. Når det offentlige tar ansvar for å eie og vise kunst, må vi også ta ansvar for at det er mulig å produsere den».

Det er klart at Oslo skal være en god by for å utøve og oppleve kunst og kultur i.

I Oslo opplever man også at fortetting og økte eiendomspriser presser ut kulturnæringen. Vi er glade på kulturfeltets vegne at også hovedstaden lanserer en plan for dette.

Les også

Her ønsker Kultur-Bergen å flytte inn allerede neste år

Her i Bergen må vi imidlertid ikke hvile på kulturbystatusen og tro at den alene kan bære utviklingen videre. Vi vil ikke oppleve 1980- og 1990-årenes «flukt til hovedstaden» en gang til.

Bergens ambisjoner for feltet skal ikke stå tilbake for hovedstadens. Nøkkelen er å sikre gode rammevilkår for kunstnerne og de kreative næringene.

Det som trengs nå er at de gode prosjektene som ligger og venter må realiseres! Da får aktørene tilført energi og optimisme, utviklingen fortsetter og bransjen får enda bedre fotfeste.

I disse dager jobbes det internt i alle de politiske partiene med å ferdigstille valgprogrammene for den kommende valgperioden. Her legges rammene og målsettingene for den politikken som skal styre Bergen de neste fire årene.

Vi mener de politiske partiene bør følge dette opp i valgkampen med en offensiv politikk som gir de kreative næringene og kunstmiljøene i Bergen muligheter for utvikling.

I tillegg bør de vise hvilke gode politiske verktøy de vil bruke for å sikre byen et mangfoldig kunstliv. Det som gir muligheter for kreative virksomheter og kunstnere til å leve og jobbe her, og ikke på andre siden av vannskillet.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg