Vi trenger ikke en fraværsgrense i grunnskolen

DEBATT: Hva med å innføre en felles app til mobiltelefonen som gir meg et pling dersom datteren min ikke møter på skolen?

Publisert: Publisert:

LANGSIKTIG STRATEGI: For å redusere fravær og forebygge frafall, må skolene og kommunene utvikle langsiktige, forebyggende og systematiske strategier, der et trygt og inkluderende læringsmiljø prioriteres, skriver Trude Havik. Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

Trude Havik
Førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger

De fleste er enige i at det er viktig å fange opp elever med skolefravær tidlig, og at vi må stille tydelige krav om tilstedeværelse i skolen. Men er innføring av en nasjonal fraværsgrense i grunnskolen rette medisinen?

Stortingsrepresentant Henrik Asheim (H) og leder i BT mener det, mens byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen, Roger Valhammer (Ap) og jeg mener at å innføre en fraværsgrense er en dårlig løsning.

Grunnskoleopplæring er obligatorisk, og de fleste barn i Norge mottar dette i offentlig skole. Elevene skal gå på skolen dersom de ikke er syke eller har fått innvilget permisjon. For å redusere fravær og forebygge frafall, må vi fokusere på at skolene og kommunene utvikler langsiktige, forebyggende og systematiske strategier, der et trygt og inkluderende læringsmiljø prioriteres. I tillegg må det være gode systemer og rutiner for å følge opp og iverksette tiltak. Og selvsagt at tiltak og strategier er kjent og følges av alle involverte.

Flere forskere anbefaler å innarbeide en rutine om «første-dags-fravær-respons», slik at elever som ikke kommer til skolen blir oppdaget tidlig, og ikke å vente etter et visst antall dager/timer fravær – da kan det være for seint.

Les også

Foreldre: – Skulevegrarane treng hjelp, ikkje nye nederlag

Skolen har en sentral rolle, men også foreldrene er viktige når det gjelder å følge opp sine barns fravær. En god regel er at om en er i tvil om barnet er sykt, skal barnet gå på skolen, med mulighet om å kunne gå hjem ved forverring. De fleste blir bedre ved å komme opp av sengen og ut døren, men et godt skolehjem samarbeid er sentralt.

Jeg foreslår å utvikle et nasjonalt registreringssystem for fravær. Hva med å innføre en felles app til mobiltelefonen som alle skoler og foreldre skal bruke? Da vil jeg som mor få et pling på mobilen dersom datteren min ikke møter på skolen, og jeg kan umiddelbart gjøre noe. Ved å ha et nasjonalt registreringssystem kan vi også få tall for fravær fra grunnskolen, som er nødvendig for å si noe om situasjonen og utviklingen.

Vi vet at fravær, uansett grunn, har store konsekvenser for den enkelte elev både faglig og sosialt, og også for læringsmiljøet og fellesskapet. Ved grundig og tidlig å kartlegge grunnene kan vi tidlig finne tiltak som virker for den enkelte.

Jeg ber om at Asheim på Høyres landsmøte i mars løfter tematikken om tilstedeværelse i grunnskolen og å utvikle et nasjonalt registreringssystem for fravær i grunnskolen.

Fraværsgrense er ingen god løsning, men jeg diskuterer gjerne løsninger, Henrik Asheim.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg