• Skal man få folk som bor trangt, og som i tillegg ikke er idealister, til å kildesortere plast, må systemet bli helt opplagt, skriver innsender. FOTO: Rune Sævig

Hvorfor gidder de ikke?

Å kildesortere må være forståelig, opplagt og enkelt.