E39 Hordfast er nærmere en realisering

Effektive og sikre kommunikasjonsløsninger er nødvendig for å opprettholde fremtidig konkurransekraft.

Publisert: Publisert:

FERGEFRITT: Hordfast AS er opprettet av NHO for å realisere gigantprosjektet ny vei og bro over Bjørnafjorden som del av fergefri kyststamvei E39. Illustrasjon: Statens vegvesen

Debattinnlegg

For styret i Hordfast AS: Lars Solberg, Atheno Gaute Epland, Stord kommune Marie Bruarøy, Os kommune Wenche Tislevoll, Fitjar kommune Kurt R Andreasen, CCB AS Kåre Martin Kleppe, Tysnes kommune Bjørn Kåre Viken, Tidl styreleder NHO Tom Knudsen, NHO Marit Warncke, Bergen Næringsråd Roger Pilskog, LO Ove Tepstad, Kuehne-Nagel AS

Norges største veiprosjekt er i rute. Veiprosjektet som skal sikre konkurransekraft, vekst og utvikling på Vestlandet, får stor oppmerksomhet om dagen, og med rette. Et av Norges mest lønnsomme veiprosjekt er innenfor rekkevidde – fergefritt mellom Bergen og Stavanger på to timer i 2027.

Statens vegvesen har lagt ned et imponerende arbeid med kostnadsreduksjoner i prosjektet. Dette går på enklere løsninger, kostnadsoptimalisering og eliminering av usikkerheter, slik at kostnadsberegningene ikke har så store feilmarginer som tidligere.

Nylig ble det invitert til en konseptvalgs-konkurranse om løsningen for flytebroen over Bjørnafjorden. Mange sammensatte, kompetente konsortier fra inn- og utland har meldt sin interesse. Nå står det vanskelige valget mellom hvilke to konsortier som skal levere sitt komplette forslag om ca. ett år. Deretter skal det gjennomføres detaljprosjektering og valg av utøvende entreprenør frem mot byggestart, trolig i 2022.

I tillegg til flytebroen skal det bygges en høybro over Langenuen mellom Stord og Tysnes. Avklaringen om krysningspunkt nærmer seg, og de to alternative brokryssingene er relativt like teknisk sett. Dette ligger i kommunedelplanen, som har vært gjenstand for en svært grundig behandling med flere høringsrunder. Planvedtaket er ventet fra kommunal- og moderniseringsministeren ganske snart.

Les også

Søviknes sier nei til å kreve inn bompenger til gigantbro som ikke er vedtatt

Det skal bygges en syv kilometer lang tunnel fra der flytebroen når land på Røtinga til Svegatjørn. Her er E39 under bygging imot Rådal i dag. Det skal også bygges 25 kilometer firefelts trafikksikker vei i dagen, som binder sammen broene og den 7 kilometer lange tunnelen.

Selskapet Hordfast AS registrerer stor interesse for å bli med i selskapet for å forsere realiseringen av dette spennende prosjektet, som vil endre alle forestillinger om tungvint transport og mobilitet langs kysten vår.

Ni kommuner; Os, Tysnes, Fitjar, Austevoll, Stord, Bømlo, Sveio, Tysvær og Haugesund, er nå medeiere. Det samme er de fem næringsforeningene Bergen Næringsråd, Stord Næringsråd, Bømlo Næringsråd, Haugaland Næringsforening og Stavanger Næringsforening.

Hordaland fylkeskommune er i prosess med å utvikle en politikk for sitt pådriverengasjement og har meldt at de vil utsette et konkret eierskap i Hordfast til denne drøftelsen er gjort.

Endelig har Hordfast AS plukket opp utfordringen som Stortinget vedtok i NTP – Nasjonal Transportplan, om å åpne for fem milliarder kroner i såkalt «annen finansiering» i 2018-2023, denne kommer i tillegg til den statlige finansieringen.

Derfor er det i disse dager rettet en henvendelse til de fire berørte kommunene om forhåndsbompenger på fergene som avløses av Hordfast. Dersom det er vilje til å gå videre med dette, vil det bli utarbeidet en konkret søknad som skal behandles i Stortinget.

Les også

Fylkeskommunen bør ikkje eige Hordfast AS

Hordfast AS har mange bidragsytere fra næringslivet på Vestlandet. Næringslivet på Vestlandet står for en betydelig andel av nasjonens verdiskapning, en verdiskapning som er helt nødvendig for å opprettholde og videreutvikle velferdssamfunnet i fremtiden.

Bedriftene er derfor opptatt av at det blir tilrettelagt for effektive og sikre kommunikasjonsløsninger som bidrar til å opprettholde fremtidig konkurransekraft, på samme måte som i andre store verdiskapningsregioner i Norge.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg