«Det der med brøk har jeg aldri skjønt»

Det er i de første skoleårene at interessen for matematikk må etableres.

VEILEDNINGER: De fleste lærebøkene som skolene bruker til matematikkundervisningen, har gode lærerveiledninger. Bruk dem, oppfordrer innsender.

  • Ragna T. Haakstad
    Spesialpedagod, Os

Det sa en lærerstudent i praksis en gang til meg. Det ga meg en ettertrykkelig forklaring på hvorfor matematikkfaget ligger så dårlig an her i landet.

Mine fire - nå voksne - barn har veldig forskjellige erfaringer med matematikkundervisningen i grunnskolen. Bare den eldste fikk god og utviklende undervisning. De andre fikk kvalifisert hjelp hjemme, heldigvis.
Min erfaring er at det er de to første årene i barneskolen at interesse, og trivsel for matematikk etableres. Det forutsetter at læreren evner å tilpasse språket til den aktuelle aldersgruppen, og har fantasi nok til å lage små virkelighetsnære problemstillinger som gir elevene muligheten til å kunne svare ut fra sine erfaringer.

Det handler om at læreren vet hvilke ord som betyr én ting, og hvilke ord som kan ha flere betydninger. Dette er tilpasset undervisning i all sin enkelhet.

De fleste lærebøkene som skolene bruker til matematikkundervisningen, har gode lærerveiledninger. Men veiledningene ble i min tid så lite brukt av lærerne som underviste i matematikk, at noen skoler lot være å kjøpe dem.

Jeg hadde alltid dette suppleringsmateriellet tilgjengelig når jeg planla undervisningstimene i matematikk. Jeg opplevde at de enkelte ganger ga meg nye tanker og utvidet forståelse.

Så kjære lærer: Bruk veiledningene. Ønsker du å undervise i matematikk, må du i det minste skjønne hva brøk er!

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg