Fire spørsmål om Bybanen

DEBATT: Hvorfor tar fagfolk seg friheter om trafikkutviklingen mellom kollektivtrafikk og bil?

Publisert: Publisert:

Debattinnlegg

Gjert A. Gundersen
Tidligere kommunaldirektør for byutvikling

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Tre sentrale ledere for kommunens og fylkeskommunens planfaglige kapasitet, Mette Svanes, Håkon Rasmussen og Grethe Vikane, har i BT 12. desember et omfangsrikt forsvar for dagens bybaneutbygging, og argumenterer derfor også indirekte for bompengesystemet og fortettingspolitikken. Innlegget inneholder like mange ubesvarte spørsmål som svar. Jeg håper derfor forfatterne av innlegget vil svare på noen spørsmål:

Spørsmål 1: Hvordan ser de tre administrative lederne på sin og sine etaters rolle i det stadig mer grumsete området mellom politisk/ideologisk argumentasjon og faglig, objektivt analyse- og utredningsarbeid i byutviklingsspørsmål?

Spørsmål 2: De tre lederne argumenterer med at Bybanen er hovedåren i Bergens kollektivsystem og hoveddrivkraften i den videre byutviklingen. Det argumenteres med at Bybanen i snitt har ca. 60.000 påstigninger pr. døgn. Antall påstigninger i dagens bussystem er ca. 115.000. Dagens bussystem er altså i dag, og i overskuelig fremtid hovedåren i byens og regionens kollektivsystem og en forutsetning for vår funksjonsdyktighet. Hvilke perspektiver, planer, tiltak og økonomi ligger i dag til grunn for videre utvikling og styrking av dette livsviktige verktøyet i regionens trafikksystem?

Spørsmål 3: Hvorfor tar fagfolk seg friheter om trafikkutviklingen mellom kollektivtrafikk og bil? Mens man i de ofisielle trafikktellinger i 2008 målte reiser mellom start og endepunkt (19,5 prosent kollektivreiser), målte man fra 2010 antall påstigninger. Med andre ord, jo flere omstigninger mellom buss/bane/buss jo flere «kollektivreisende». Bruker dere bevisst feilaktig sammenlignende statistikk? Hvilken offentlig tilgjengelig statistikk kan dere legge frem som dokumenterer faktisk utvikling i antall kollektiv- og bilreisende i Bergensregionen i perioden 2008-2017?

Spørsmål 4: Dagens finansiering av Bybanen har som et hovedfundament bompengeinnkreving, hvor utslippsfrie kjøretøy helt/delvis er fritatt for avgift. Hva er den faglige argumentasjonen for at finansieringsystemet er bærekraftig over tid? Dersom det ikke er bærekraftig, hva er da konsekvensene? Hvordan ser driftskostnadene for det samlete kollektivsystemet ut fremover, og hvordan skal disse driftskostnadene fordelt på buss og bane?

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg