**Færre nordmenn** reiser til Tyrkia i år. Nedgangen er på mer enn 50 prosent, og de fleste oppgir frykt for terrorisme som årsak. Tyrkia har opplevd stadige terrorangrep siden 2015, blant annet mot turistmål i Istanbul.

Helge Lurås

Det står mye på spill. Tyrkia er ikke bare populært for nordmenn. I 2014 var Tyrkia verdens sjette mest besøkte land, med 39 millioner besøkende. Og det er ikke bare tyrkiske innbyggere og deres økonomi som rammes av en nedgang. Flere tusen nordmenn eier ferieleiligheter langs den tyrkiske kysten. Verdier og levebrød påvirkes.Mediene er naturligvis nysgjerrige på vegne av folk som står på farten. Kommer det flere terrorangrep? Hvor trygt er det i Tyrkia nå? Vil du anbefale eller fraråde å reise på ferie dit? Å uttale seg om terrorfare og om hvilke valg folk bør ta, er krevende. Terror kan ramme en hvilken som helst strand i Europa. Hvis man advarer mot Tyrkia, kan noen endre atferd på grunn av disse rådene og velge for eksempel Hellas isteden. Og så skjer det kanskje noe nettopp der de booket seg om.

Men noe peker likevel ut de tyrkiske strendene som særskilt utsatt. IS holder til rett over den porøse grensen til Syria. Tyrkia har vært den viktigste ferdselsåren til IS for tusenvis av fremmedkrigere over flere år. Og selv om tyrkiske myndigheter nå ser ut til å slå ned på IS i større grad, har IS fortsatt støttespillere og nettverk i landet som politi— og etterretningstjenester neppe har full oversikt over.

I Istanbul er turister allerede rammet av terrorangrep, mens badebyene langs kysten fremdeles står urørte. Noen velger derfor å betrakte kystområdene som en separat sone, skjermet for terror. Det kan være en falsk trygghetsfølelse. Det er nærliggende å anta at IS vil være fristet til å gjennomføre et angrep på badebyer, og det mulige motivet er faktisk speilbildet av det samme som mange finner trøst i.

For IS vil nettopp presse Tyrkia. Derfor må de også stoppe turismen. Hvis det ikke holder å bedrive terror i Istanbul for å stoppe badeturistene, må de angripe direkte på de stedene der folk nå tror at de er rimelig trygge.

Tyrkisk avis:

Her er noen av dilemmaene for en som uttaler seg om terror, og hvor reporternes oppfølgingsspørsmål dreier seg om valg av ferie. Sannsynligheten for å dø eller bli skadet av terror er liten nettopp på grunn av det store antallet turister som er i Tyrkia til enhver tid.

Terroren rammer i all hovedsak blindt selv om typisk vestlige turister nok er mest attraktive som mål. Disse turistene er spredt på mange hoteller, promenader og strender. Og det er lite trolig at IS klarer eller vil forsøke seg på mer enn noen få angrep i løpet av et år.

På grunn av denne lave sannsynligheten for hver enkelt til å være nettopp blant de uheldige som blir drept eller alvorlig skadet, er det muligens en overreaksjon å aktivt fraråde noen fra å dra. Spesielt hvis folk allerede har bestilt og betalt tur, eller om de eier en leilighet i Tyrkia og omkostningene ved å legge om planene slik sett blir store.

Ville du bestilt reise for din egen familie til Tyrkia nå? Mitt svar i øyeblikket, er nei.

Å svare bekreftende på spørsmål om man vil anbefale noen å dra, er også problematisk. Det er nokså sannsynlig at IS i nær fremtid vil forsøke å ramme noen av badebyene der nordmenn gjerne oppholder seg. Og lykkes IS med et angrep, vil noen trolig bli drept, en del vil bli skadd, og enda mange flere vil få ødelagt ferien sin på grunn av det sjokket de opplever ved simpelthen å være i Tyrkia når noe inntreffer.

For noen områder av verden bør man ha få betenkninger med å aktivt fraråde folk fra å reise på ferie. Kabul, Mogadishu og til med Tunisia er tre eksempler. Når sannsynligheten blir så liten for å komme direkte ut for noe som i Tyrkia i øyeblikket, blir rådene mer problematiske.

Folk må derfor ta avgjørelsen om feriemål selv, basert på sin egen risikovillighet og evne til å finne trøst i sannsynligheter. Hvis mediene først skal fremme en anbefaling fra «ekspertenes råd», burde det mest fornuftige spørsmålet, og det som det er vanskeligst å vri seg unna, være: Ville du bestilt reise for din egen familie til Tyrkia nå? Mitt svar i øyeblikket, er nei.