Du er god nok uten seksere!

Selv om vitnemålet ditt aldri fikk Yatzy i 6'ere, er det bra nok.

Publisert:

VITNEMÅL: Hvor er «hyllesten» av dem som i frustrasjon har felt tårer over mattepensum, men med iherdighet og innsats har «karret» til seg en 3'er, spør innsender. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

Øyvind Lohmann
Bergen

Fredag forrige uke fikk elevene i den norske skolen karakterkortene. Mange ble glade og stolte fordi de fikk det som både læreren og elven har jobbet for gjennom året. Det er også en stor del av elevene som ble lei seg, skuffet og overrasket over at de ikke fikk de karakteren som de har jobbet for. Mange fikk hjem en fortvilet sønn eller datter som opplevde at livet var ødelagt.

Like sikkert som at julaften er den 24. desember, kommer det hver vår oppslag i avisene om elever som går ut av skolen med x antall 6'ere på vitnemålet. All ære til dem, men hvor er «hyllesten» av dem som har jobbet minst like hardt og kommer ut med et gjennomsnittlig vitnemål? De som i frustrasjon har felt tårer over mattepensum, men med iherdighet og innsats har «karret» til seg en 3'er? For dem er det som en 6'er å regne!

Øyvind Lohmann Foto: Privat

Er det eleven som er ansvarlig for de dårlige karakterene, eller er det lærere som ikke har klart å lære, gjøre det spennende, interessant og klart å motivere eleven slik at de er i stand til å få det vi kaller en god karakter?

Alt skyves tilbake til en som er umoden, under utvikling, og som er under oppbygging til å bli voksen. Hva gjør det med oss at andre setter gode eller dårlige karakter på oss, bygger og forsterker det, eller skaper tapere ved at en negative spiral blir gjentatt. Det skal mye til for en som får karakteren 2 eller 3 til å få 4 eller 5. Det er nesten umulig. Uansett innsats, når lærer har bestemt at du er en 2 eller 3, så blir det ofte sånn. Hvorfor er det slik? Det har ikke noe med kapasiteten, for vi bruker bare noen få prosent av hjernens kapasitet. Så feilen kan ikke ligge der.

Det skulle vært ulovlig å gi karakterer på barn under utvikling. Betyr disse karakterene, som setter så mye følelser i sving, noe i arbeidslivet? Trenger vi dem?

Feilen kan ligge mange steder. Både i systemet, i karaktersetting, hos lærere – eller så klart hos elven. Men eleven er fortsatt et barn og kan ikke bære hele denne byrden alene. Elevene skal måles, men lærere måles ikke i forhold til sluttproduktet som en karakter er – og særlig fordi karakter bestemmer så mye, hvilke skole du skal gå og hva du har mulighet til å gjøre endt skolegang.

Les også

Presset ødelegger meg

Vi har ett barn i offentlig skole og ett i privat. Det er stor forskjell, selv om jeg tror at det er lærere som er nøkkelen til å skape miljø og motivasjon for læring. I den offentlige skoledebatten virker det som om det viktigste er lærerens rettigheter som lønn og ferie, og ikke sluttproduktet som er barns glede over å lære. Selv husker jeg tilbake og kan sette fingeren på Den læreren, Den situasjonen og hva som gjorde at jeg gikk fra å være en «skoletaper» i norsk skole til å i dag være salgsdirektør i et av verdens største selskaper.

Jeg er sikker på at hadde det ikke vært for det denne læreren gjorde og det han klarte å skape, hadde jeg aldri vært der jeg er i dag. Derfor kan vi ikke ha lærere som ikke ser elevene, evner å tilpasse læringen, tør å gå inn i situasjoner og skaper en relasjon, miljø og motivasjon for læring, når så mye står på spill. Noen må ha individuelle læringsstrategier og mer praktisk rettet undervisning, men i den norske skolen i dag, blir det mye teori og for lite praktisk læring.

De siste to ukene på skolen har gått på halvbluss med masse fri og mye «tull og tøys» fordi man bare må fylle timetallet, byturer uten mål og mening. Jeg vil ha lærerne tilbake på skolene, og ikke at min sønns prøver skal bli rettet mellom skitnetøysbunker og Dagsrevyen i en vanlig stue, i konkurranse med mange mer hyggelige ting enn å rette prøver. Da er det lettere å repetere den karakter eleven normalt får.

I en tid hvor det skrives og snakkes mye om «generasjon prestasjon», tror jeg vi foreldre (og skolen) har et ansvar for å si til våre ungdommer at selv om vitnemålet ditt aldri fikk Yatzy i 6'ere, er det bra nok! Du er god nok som du er!

God sommer!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg