Vi må lære av svenskenes IT-skandale

Eksperter på IKT og cybersikkerhet vil i fremtiden være like viktige for vår personlige sikkerhet som brannmenn og helsepersonell.

PRESSET: Sveriges statsminister Stefan Löfven holdt 27. juli pressekonferanse om IT-skandalen. Han blir sittende som statsminister, men to statsråder har måttet gå. Scanpix

Anette Vevle Øvreås
Leder, NITO Hordaland

En stor IT-skandale rulles opp i Sverige. Der har IBM tatt over IKT-driften til Transportstyrelsen, og direktøren har gjort vedtak om at man kan gjøre avvik i forhold til behandlingen av sensitive data. Både identiteten til svenske agenter, førerkortregister og følsomme detaljopplysninger om svenske broer, T-baner veier og havner lå åpent tilgjengelig for tsjekkiske IT-arbeidere uten sikkerhetsklarering.

Saken har ført til stor politisk uro i Sverige, hvor to statsråder nå har måttet gå av.

NITO (Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon) i Hordaland registrerer at alle politiske partier går til valg på økt digitalisering i alle ledd av forvaltningen. Bruk av stordata, én inngangsport til det offentlige og digital saksbehandling er noen av programerklæringene jeg ser, og det bekymrer meg. For hvem skal gjøre dette, og vet de hvilke sikkerhetstiltak som kreves?

Grunnen til at store offentlige institusjoner setter ut IKT-driften er at det finnes for lite kompetanse i ledelsen til å ta de riktige beslutningene. Dette har saken i Sverige definitivt vist. En annen ting er at det finnes for lite kompetanse. I Norge mangler vi 8600 arbeidstakere med IKT-kompetanse mener IKT-Norge. Det må vi gjøre noe med.

Les også

Löfven blir sittende, men bytter ut ministre etter IT-skandalen

Regjeringen har iverksatt en nasjonal strategi for skytjenester som først og fremst er opptatt av å fjerne hindringer og da overser man en del sikkerhetsbehov.

Vi foreslår derfor tre strakstiltak:

  1. Alle offentlige registre som lagrer sensitive eller samfunnskritiske data må lagre på servere i Norge, og registrene må driftes av norske selskap.
  2. Det må innføres en godkjenningsordning for offentlige virksomheter som ønsker å outsource IKT.
  3. Det bør innføres krav til IKT-sikkerhet i alle IKT-bachelorgrader, og kapasiteten på mastergrader innen IKT-sikkerhet må styrkes.

Eksperter på IKT og cybersikkerhet vil i fremtiden være like viktige for vår personlige sikkerhet som brannmenn og helsepersonell. Beredskapen innenfor IKT må være like god som beredskap ved naturkatastrofer, ulykker og terror.

Derfor må vi få en kraftig satsing på utdanning av IKT-kompetanse og IKT-sikkerhetskompetanse og sørge for at det offentlige har tilstrekkelig teknologisk kompetanse til å følge opp leverandørene sine.

11. september er det stortingsvalg, og jeg vil oppfordre våre stortingskandidater til å sette seg inn i det som skjer i Sverige og å ta lærdom av den svenske IT-skandalen. Dette kan vi faktisk unngå i Norge. Om vi vil.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg