Jeg deler ikke bekymringen

Det er ikke alltid likhetstegn mellom høy ressursbruk og gode tjenester.

Publisert Publisert

KOMMUNENS TJENESTER: Vi er særlig interessert i forbedringer som videreutvikler våre gode tjenester, samtidig som de øker kommunens inntekter eller reduserer unødige utgifter., skriver Nina Mevold. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

  • Nina Mevold
    Kommunaldirektør, Byrådsavdeling for helse og omsorg
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Jeg takker Peder K. Marøy, for et saklig og godt innlegg 27. mars om omstillingene som pågår i kommunens tjenester for personer med utviklingshemming. Men han setter likhetstegn mellom høy ressursbruk og gode tjenester for mennesker med utviklingshemming. Dette forutsetter at tjenestene drives på en effektiv måte.

To ulike rapporter har påpekt at Bergen kommune her har et forbedringspotensial. Det er derfor gjennomført en grundig analyse av arbeidsprosesser i Etat for tjenester til utviklingshemmede. Arbeidet foregår som et prosjekt i Smart omsorg, som er kommunens program for modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

Vi er særlig interessert i forbedringer som videreutvikler våre gode tjenester, samtidig som de øker kommunens inntekter eller reduserer unødige utgifter. Vi vil blant annet jobbe med å sikre riktig nivå på inntektene fra staten, redusere unødvendig administrasjon, styrke ledelse og få til en hensiktsmessig drift der ansattes ressurser brukes til størst mulig nytte for brukerne våre.

Jeg deler ikke bekymringen for Smart omsorg som nedskjæringstiltak. Smart omsorg skal både bidra til bedre tjenester for innbyggerne og en bedre arbeidshverdag for ansatte. Å spare penger er ikke et eget mål, men effektiviseringsgevinster gir oss anledning til å bruke ressursene til enten flere brukere eller til nye tjenester.

Hvis vi lykkes med å gi mest mulig effektive tjenester, blir resultatet at brukerne får best mulig tjenester for pengene som er tilgjengelig. Det er det som er kjernen i arbeidet som nå gjøres.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg