Framtidsretta film, Widvey?

Kvifor er ikkje Noreg verdas beste filmland, langt over Sverige og Danmark, for ikkje seie Hollywood?

Publisert: Publisert:

EINESTÅANDE: Framleis i 2015 er det ingen norske filmar som kan måle seg med Nils Gaup sin "Veiviseren" (biletet) frå slutten av 80-talet når det gjeld inntening og internasjonal publikumssuksess (500 mill NOK.) Arkivfoto: Filmweb

Debattinnlegg

Randi Førsund
Ansvarleg produsent/manusforfattar Hemnen-prosjektet

Randi Førsund

Eg takkar forsvaret frå kulturminister Thorhild Widvey i BT 21. september. Likevel er det nokre punkt eg vil løfte fram:

1. Norske filmar med internasjonal suksess syner lite att i rekneskapet, då gjennomprofilerte filmar med oscarnominasjon ikkje klarar tene pengar, men går så vidt over null — til stor applaus. At norske filmar gjer stor suksess i Noreg og får merksemd på internasjonale festivalar og blir kjøpt opp av x tal land, er ikkje det same som at filmane blir sett eller treff det internasjonale filmpublikummet.Framleis i 2015 er det ingen norske filmar som kan måle seg med Nils Gaup sin "Veiviseren" frå slutten av 80-talet når det gjeld inntening og internasjonal publikumssuksess (500 mill NOK.) Å bli nominert til ein pris eller vinne ein prestisjetung filmpris på ein endå meir prestisjetung filmfestival, syner seg ikkje alltid att i filmrekneskapet. Diverre står dei fleste norske prisvinnarane att utan pluss på kontoen når den internasjonale lanseringa er betalt og rekningane gjort opp. Det er eit stort hopp frå å lukkast lokalt i Noreg til å lukkast internasjonalt. Tallause norske filmar har vore kjøpt opp av tallause land og vunne snart tallause prisar, kvifor er ikkje Noreg verdas beste filmland, langt over Sverige og Danmark, for ikkje seie Hollywood?

2. Kor stor del av dei norske filmane vert finansiert av norske private investorar?

3. Eg har sjølv bygd opp eit eige apparat kring eige prosjekt, vikingfilmen «Hemnen», einastei sitt slag heri landet. Med meg på laget har eg internasjonale filmfaglege toppar frå Noreg, Island og Irland. Prosjektet har vore dradd gjennom eit fylkeskommunalt organ, tallause løyvingar har kome gjennom folkevalde organ. Fordi prosjektet har internasjonalt potensiale, og kan formidle ein ekte, så langt det er mogleg autentisk, vikinghistorie frå Vestlandet og Noreg til ein marknad som ikkje er metta. Ein slik vikingfilm er framleis mangelvare internasjonalt, også i Hollywood, fordi denne sjangeren er blant dei aller vanskelegaste og tidkrevjande å gjennomføre.

Verken Petter Northug eller Marit Bjørgen hadde sluppe til om idretten var organisert likt norsk film.

Det er interessant at eg som sidan eg byrja søke stønad frå norsk er blitt møtt med kreative avslag i alle formar og fargar, sjølv om eg står med noko så sjeldan som to oscarnominerte regissørar med etablerte namn internasjonalt på kvar side og har jobba på profesjonelt nivå uavbrote med desse sidan 1999. Er ikkje poenget for filmskaparar å få innpass hjå slike, og når du får det i ein alder av knappe 24 år, er ikkje det eit teikn på at du har talent og noko å gjere i faget?

4. Det etablerte systemet har møtt meg med det eg ikkje kan oppfatte som anna enn alvorleg mangel på kunnskap om gangen i storfilmproduksjonar - og tida det tek innan autentisk vikingfilm. I tillegg overdriven tru på nokre få i bransjen og deira prestasjonar. Slik sett hadde aldri Petter Northug eller Marit Bjørgen sluppe til om idretten var organisert likt norsk film. Det er langt meir krevjande å vinne terreng hjå internasjonale filmfolk, som har inntening som absolutt krav, enn å få støtte frå NFI.

Kulturminister Thorhild Widvey

5.Filmprosjekt lyttenke inntening og næring. Eg rår filmskaparar engasjere lokale og regionale politikarar og maktmenneske. Desse er læremeistrar av dei sjeldne, og vinndu ikkje interesse hjå desse, er det lite truleg at produksjonen vil treffe (internasjonalt) publikumi neste runde. Men kvagjer vel det så lenge ein handfull kulturdepartementet har bestemt har talent rår grunnen i norsk filmog "engasjert lokal skaparkraft" får ros for det — og ingenting anna?

Les også:

Les også

«Bølgen» knuste «Max Manus»

6. Skal du lukkast innan film lyt du vinne terreng hjå veldig mange andre aktørar som ikkje har noko som helst med (norsk) film å gjere. Eg er stolt av å ha passert så mange knappe nålauge med manus og prosjekt gjennom mange år, og i tillegg til foreldre mine (fagleg og økonomisk) alle dei flotte og eineståande fagmenneska eg har hatt med på laget i ei årrekke.

Eg er stolt og takksam for alt eg har lært av å ha Sogn og Fjordane fylkeskommune som bidragsytari forprosjekt, og mange politikarar og ordførarar i Sogn og Fjordane eg har fått god oppfølging av gjennom mange år. Eg er takksam for at eg gjennom fylkeskommunale organ og utval harfått innsikt og kunnskap om korleis politikarar jobbar og på nært hald korleis deifår fram sine prosjekt. Dei har mykje å lære norske filmskaparar. Norsk film har glimra med sitt fråver.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg