Pussig angrep på de kristne

1700 år lange tradisjoner med feiring av Jesu fødsel har altså ingen betydning?

Innsenderen går løs på denne kommentaren fra BTs Stig Arild Pettersen, som vil ha slutt på «Jesus-maset».
  • Steinar Opheim
    Arna
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

BTs kommentator Stig Arild Pettersen sparer ikke på kruttet når han på julaften anklager de kristne for å ha stjålet julen. «Jesus-maset må ta slutt. Det var nemlig han som sporet av hele julefeiringen i utgangspunktet,» skriver kommentatoren.

Løsningen skal være at de kristne gir julen tilbake til egyptere, og dyrkere av Saturn og ulike solguder. Ifølge Pettersen har de kristne også skylden for klimakrisen, siden mennesket i kristentroen gis høyere status enn andre skapninger.

Det er god grunn til å stille spørsmål ved Pettersens historiefortelling, men vi lar det ligge her.

I stedet kan vi undre oss over innhold og konklusjoner. Det angivelige tyveriet av julen kan ifølge Pettersen ikke ha noen foreldelsesfrist. Siden mange på den nordlige halvkule hadde en midtvintersfest først, er den kristne feiringen en «kapring». 1700 år lange tradisjoner med feiring av Jesu fødsel har ingen betydning. At det over tid er blitt to milliarder kristne fra alle nasjoner som feirer Jesu komme i julen, kan heller ikke tillegges vekt.

Kristne til alle tider er kollektivt ansvarlige for den kapringen som ble gjort, og Jesus-følgere fra New Zealand, Niger, Nederland, Norge og resten av verden må for Guds skyld ikke få beholde sin feiring.

Steinar Opheim er leder i misjonsorganisasjonen Tent.

Det er noe underlig over Pettersens og hans likesinnedes angrep mot de kristne. I Norge som i de fleste land der kristentroen fikk en sentral plass, er det trosfrihet. Pettersen og andre har derfor frihet til å feire julen med akkurat det innholdet de ønsker. Om han vil, kan han også flytte egen julefeiring tilbake til 13. januar, der han mener den opprinnelig hører hjemme. Da slipper han «Jesus-maset», slik han ber om, og kan «drikke jul» med ølet som selve julesymbolet slik han lengter etter.

I denne feiringen av fruktbarhet, sol og øl kan Pettersen samtidig reflektere over om det er god grunn til å holde grupper av mennesker i dag ansvarlige for antatte ugjerninger som ble begått for 1700 år siden. Vil dette da også gjelde grupper Pettersen selv tilhører – som for eksempel oss nordmenn? Kanskje vi kan få en reportasjeserie i BT der Pettersen følger i vikingenes fotspor, ber myndighetene rundt omkring om unnskyldning for den urett hans forfedre gjorde, og betaler tilbake noe av det som ble tatt?

Hva handler julen mest om for deg?

En stor andel av oss kristne deler Pettersens uro for forurensning, overforbruk og manglende dyrevelferd.

Vi gjør det ut fra en forvaltertanke. Bibelen tillegger både natur og dyr en egenverdi som ligger langt over det vi ser i vår tids forvaltning og matproduksjon. Pettersens holdning om at de kristne og deres tro alene må ta skylden for natur- og klimautfordringene, gir imidlertid et dårlig utgangspunkt for samarbeid. I klimakampen er det bedre å ta ansvar selv enn å legge skylden på andre.

Kommentatorens konstruerte motsetning mellom vitenskap og kristentro skaper heller ikke noe godt klima for samspill. Pettersen bør være kjent med at det finnes mange kristne vitenskapsfolk – også innenfor det naturvitenskapelige fagfeltet.

Med Pettersens engasjement og plass i BTs redaksjon regner jeg med at vi i fremtiden vil få gode reportasjer fra hans likesinnedes juleblot – kanskje allerede like over nyttår? Det blir spennende å se hvilket innhold de vil fylle feiringen med og hvor stort omfang den vil få.

Publisert: