Har vi noen fremtid?

Debatt: Til dere som har makten over fremtiden vår. Dere vet hvem dere er. Vi vet ikke. Derfor prøver vi å bli hørt gjennom dette innlegget.

Publisert Publisert

- Vi var de brukerne som ble stemplet som umulige, uforanderlige,. Som verstinger, de det ikke var håp for. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: BT

Debattinnlegg

  • Brukerutvalget I Abt
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Vi er en gruppe brukere av Ambulant Brukerstyrt Teamsom alle har rusmiddelproblemer og psykiske lidelser. Som brukere hadde vi tidligere mange negative erfaringer i møte med NAV. Vi var de brukerne som ble stemplet som umulige, uforanderlige, som verstinger, de det ikke var håp for. Vi var de som ble utestengt fra NAV. Vi var de som kjempet en kamp for å sikre våre rettigheter fordi vi opplevde at vi ikke ble lyttet til.

De virkelige problemene våre kom i skyggen og den meningsløse kampen var vårt fokus. Gjennom ABT hvor vi sammen med de ansatte utviklet metoden Ambulant Brukerstyrt Tilnærming har vi skapt store endringer i våre liv. Da kampen og straffetiltak som utestengning og avvisning ble snudd til samarbeid fikk vi hentet frem egne ressurser som gjorde at vi reduserte rusmiddelbruken, og fokuserte på fremtid og løsninger heller en fortid og problemer.

Viktig medvirkning

I ABT erfarte vi at de praktiserte reel brukerstyring. Med det mener vi at de ansatte virket med oss, i stedet for slik det vanligvis er at brukerne aller nødigst får medvirke i egen sak. I brukerstyring ligger det vi at det er vi brukerne som best vet hvor vi vil, og hvordan vi skal få det til. Vi har altså styring over prosessen, men ikke nødvendigvis alle beslutninger prosessen eks. knyttet il økonomisk hjelp. Som brukere kan vi ikke bestemme omfanget av hjelpen, men blir i ABT lyttet til og hørt ut i forhold til våre hjelpe behov.

Som brukere av ABT har vi opplevd at vi er en viktig part i samarbeidet. Vi har vært med på å utvikle metoden Ambulant brukerstyrt tilnærming. Metoden og erfaringene er godt dokumentert i tre rapporter utgitt av KoRus Bergen. I 2011 ga vi sammen med de ansatte ut en bok kalt Brukeren som veileder (Dahl mfl. 2011, Gyldendal) som beskriver erfaringene og metoden.

Bekymret

I 2010 sto ABT i fare for å bli nedlagt, men etter at brukere og pårørende demonstrerte og kjempet, gikk Bergen kommune inn videre drift som fast tiltak. Nå er vi igjen bekymret for vår fremtid, og bruker mye tid og krefter på å forsøke å få en avklaring av hva som skjer. Alle brukerne fikk i januar et brev hvor det sto følgende:

«Som flere av dere er informert om så har det i januar 2013 blitt fokusert på riktig saksbehandling og dermed har vi fått en endring i tidligere praksis. Fra 30.01 skal ansatte i ABT ikke ha ansvaret for saksbehandlingen.Saker som berører deltagere i ABT blir behandlet av NAV Årstad sosialtjeneste og godkjennes av enhetsleder ved sosialtjenesten. For å sikre en overgangsordning, vil eventuelle ytelser som er innvilget i vedtak utover 30.03.2013 omgjøres fra 01.04.2013. Nye vedtak vil være utregnet etter Bergen kommunes saksbehandlingsregler jfr. Lov om sosialtjenester. De ansatte i ABT vil formidle søknader til enhetsleder. I søknaden vil vurderinger fra ABT ansatte være viktig, men enhetsleder kan velge og ikke ta hensyn til disse utover sosialtjenestens pliktmessige ytelser»

Uforståelig

Vi har forstått at bakgrunnen for brevet var at et avvik var registrert i ABT. Avvik bør selvsagt tas til etterretning og saksbehandling må følge forvaltningsloven. At det fører til at ABT nå står i fare for avvikling slik vi opplever det, forstår vi imidlertid ikke. Her er hva som har skjedd siden vi fikk brevet. Søknader går nå gjennom 4-5 ledd før de blir behandlet. Vi må vente i uker, i til tider måneder på å få svar på søknader. De fleste søknader blir avslått. Vedtak er ikke datofestet når vi får dem, og det kommer heller ikke frem hvem som har behandlet dem. Er dette riktig eller riktigere saksbehandling enn vi erfarte i ABT? Og er ikke dette et avvik også.

Hemmelighold

Vi har også erfart og fått høre at de ansatte i ABT ikke lenger skal jobbe ambulant. Bakgrunnen for dette får vi ikke informasjon om. Vi opplever at ting blir hemmeligholdt, informasjon blir holdt tilbake og vi er ikke lenger likeverdige parter i samarbeidet. Ble våre konstruktive endringer for annerledes og for dyre? Ble metoden truende for organisasjonskulturen i NAV? Slik det er nå kan vi ikke leve med. Det minner om hviskeleken, der budskapet mister sin betydning, behovet drukner eller tolkninger i ledd etter ledd korrumperer hjelpebehovet.

> Ble våre konstruktive endringer for annerledes?

Så vi spør igjen. Dere som sitter med beslutningsmyndigheten. Som kan avgjøre ABT sin fremtid. Dere vet hvem dere er. Vi vet ikke hvem dere er. Ta kontakt og gi oss en avklaring. Velkommen på møte 30. mai og hør oss.

Publisert
BT anbefaler

Skal du ha konfirmasjon i helgen? Disse reglene gjelder nå.

Bergen forbyr private sammenkomster med over 20 personer. Det betyr ikke at du må avlyse.

LES SAKEN

Sakene flest leser nå

  1. Politiet fant kokain hjemme hos Petter Northug: – Jeg har gjort en stor feil

  2. Slik skal skolene i Bergen unngå smitte

  3. To gjenger barket sammen på Nygårdshøyden

  4. TV 2 skal diskutere fremtiden med Northug: – Dette er en alvorlig sak

  5. Mistet lappen etter å ha kjørt i 129km/t

  6. Byrådet la ned forbud uten å avklare med politiet: – Kom helt overraskende på oss

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg