Menn - hvor er dere?

DEBATT: Bare fire av ti menn mellom 18 og 30 år stemte ved valget 2011.

VALGET 2013: Når flertallet unge menn velger å ikke stemme, må det gjøres noe. Foto: Jarl Fr. Erichsen/Scanpix

  • Bjørnar Østerhus Dahle
    valgmobilisator for Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner
Publisert:

Snart er det stortingsvalgvalg. Vi skal velge hvem som skal styre Norge de neste fire årene. Vi skal velge hvem som skal styre landet, og hvem som skal styre oss.

Stemmerett

Jeg blir opprørt når jeg leserartikkelen til Torunn A. Aarøy i BT (11.06.). Jeg ble ikke opprørt fordi hun skriver at unge kvinner griper stemmeretten, men fordi unge gutter visstnok ikke gjør det.

Aarøy viser til forskning gjort ved Rokkan Uni som forteller at 40,8 prosent av unge menn mellom 18 og 30 år brukte stemmeretten sin ved valget i 2011. Hvor er de resterende 59,2 prosentene? Hvor er dere?

Les også

«Kanskje har jenter større pliktfølelse?» 

Les også

En bønn til Barth Eide

Interesse

Når flertallet unge menn velger å ikke stemme, må det gjøres noe. For å løse problemet, må en finne problemets opprinnelse. Aarøys artikkel viser til flere moment som kan forklare den lave valgdeltakelsen. Alt ifra lav modenhet til lavere utdanningsnivå blant menn nevnes som mulige årsaker. Ett av intervjuobjektene til Aarøy bringer frem et interessant moment når hun spør: «Kanskje den politiske debatten har temaer som interesserer kvinner mer enn menn?»

Skremmende

Jeg kan kun spekulere i hvorfor unge menn har så skremmende lav valgdeltakelse. Det er en alvorlig utfordring vi står ovenfor om denne trenden fortsetter.Derfor vil jeg benytte anledningen til å oppfordre to samfunnsgrupper til å ta ansvar:

  • Den første gruppen er politikere. Vær så snill å snakk forståelig. Snakk om saker som også angår oss, vi som er unge. Ungdommen er Norges fremtid, ikke sant? Når jeg først er inne på politikere så vil jeg berømme ungdomspolitikerne i Bergen. Dere er en topp gjeng, og dere har et særs ansvar som ungdom å snakke med ungdommen. Ikke snakk til oss, men snakk med oss.
  • Den andre gruppen er unge menn mellom 18 og 30 år. Til de 40,8 prosentene som stemte ved valget i 2011 vil jeg si: Fortsett slik! Til de resterende 59,2 prosentene som ikke stemte ved valget i 2011: Begynn! Det er enkelt og det er nødvendig.

Hvis du ikke stemmer, vil andre bestemme over deg!

Følg BTmeninger på Facebook!