Frihet uten ansvar

Liberalere kommer i mange fasonger, men den antiautoritære raddisliberaleren som Mathias Fischer etterspør, vil neppe finne sin ideologiske grunnmur i Unge Høyre.

STRENGERE: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ønsker mer disiplin i skolen.
  • Kristian Tonning Riise
    Leder, Unge Høyre
Publisert Publisert
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.
Kristian Tonning Riise
icon
Denne artikkelen er over syv år gammel

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ba nyligUtdanningsdirektoratet om å sende ut klare retningslinjer for hva slags sanksjonsmidlerlærere har lov til å bruke overfor elevene i skolen. Blant tiltakene RøeIsaksen oppfordrer til å bruke er låsing av klasserommet for elever som kommerfor sent, bortvisning eller gjensitting for elever som lager bråk og støy, oginndragelse av mobiltelefonen til elever som ikke legger den bort i timen.Røe Isaksens ønske om mer disiplin i skolen skaper ikkeoverraskende debatt blant liberalere.I en kommentar i Bergens Tidende spårMathias Fischer at «strenge-Torbjørns disiplinskole vil fostre en generasjon avantiautoritære liberalere», og at han «gleder seg til de melder seg inn i UngeHøyre». Jeg tror han tar feil. Dernest er jeg ganske sikker på at de få antiautoritæreliberalerne som eventuelt vokser frem i kjølvannet av Røe Isaksens «skoledisiplinering»neppe vil flokke til Unge Høyre.

Grunnleggende antiautoritær

Det betyr ikke at UH-medlemmer ikke deler mange av deantiautoritære grunninstinktene som Fischer, med sin Unge Venstre-bakgrunn,innehar. Liberalkonservatismen er grunnleggende antiautoritær, den verdsetterindividuell autonomi og selvrealisering. Samtidig er den grunnleggende skeptisktil abstrakt politisk tenkning og inneholder en iboende forståelse av at en fungerendesamfunnsorden er avhengig av noen strukturer og regler.

Det fremstår kanskje noe uforståelig for liberalere somFischer, hvorfor liberalere i Unge Høyre i hovedsak stiller seg intuitivt bakRøe Isaksens krav om mer disiplin i skolen, men han trenger ikke lete lengerenn til det gamle Høyre-mantraet «frihet under ansvar» for en plausibel forklaring.

Les også

Perler på en snor

Nødvendig frihetsinnskrenkning

Fischer og jeg kunne nok blitt enige om en ganske lang listemed tullete forbud og påbud vi vil fjerne, men det er ikke alle regler som er unødvendige.Nødvendige frihetsinnskrenkninger handler gjerne om å bestemme hvem sinefriheter som skal få lov til å gå på bekostning av andres, og det er her detliberale kravet om mer disiplin i skolen kommer inn.

Der Fischer ser låste dører som en frarøvelse av noen eleversrett til undervisning, ser jeg en håndhevelse av de resterende elevenes retttil en full undervisningstime som ikke avbrytes av folk som kommer for sent.Der Fischer ser inndragelse av mobiltelefon som ulovlig beslag av personligeeiendeler, ser jeg en håndhevelse av de andre elevenes rett til en skoletimeder læreren kan konsentrere seg om annet enn enkeltelevers forstyrrendemobilbruk. Og der Fischer ser gjensitting som en frihetsberøvelse, ser jeg atnoen sanksjoner kan være gode preventive virkemidler for å forhindre at bråk ogstøy frarøver de andre elevenes rett til et støyfritt klasseromsmiljø.

Nødvendige frihetsinnskrenkninger handler gjerne om å bestemme hvem sinefriheter som skal få lov til å gå på bekostning av andres

I ryggmargen

Det er altså ikke gitt at «antiautoritære liberalere» synesdet er noe galt med litt mer disiplin i skolen. Jeg fikk, i motsetning til Fischer,mer enn én anmerkning i løpet av mine år på skolen, men det vi har til felleser at stort sett alle dreide seg om kverulering med lærer. De lærerne jeg harbest minner fra i dag, er imidlertid ikke dem som lot oss høylydte gutta turefrem som vi ville, men de som stilte krav, åpnet for diskusjon iblant, men samtidigutøvde myndighet og sørget for et klasseromsklima som ga rom for læring.

Det sitter i ryggmargen til Unge Høyre-folk at rettighetermedfører noen plikter, og at alle friheter medfører et visst ansvar. Ogmajoritetens frihet avhenger gjerne av at ansvaret og pliktene håndheves. Ellerfor å illustrere det med en bok jeg selv hadde som pensum på videregående: Fraværetav voksne autoritetspersoner medførte ikke akkurat et friere samfunn for majoritetenav barna i den dystopiske novellen Fluenes herre, der en gruppe unge gutterstrander på en øde ubebodd øy.

Ikke illiberalt

I min verden er det ikke noe illiberalt i å kreve at rettentil undervisning også medfører en plikt til å komme tidsnok, at retten til å hamed seg mobil på skolen medfører en plikt til å la den ligge i lomma menslæreren snakker, eller at retten til å oppholde seg i klasserommet medfører enplikt til ikke å lage bråk og kvalm for andre.

Alternativet til dette er ikke frihet underansvar, men frihet uten ansvar. I skolen betyr det gjerne frihet til de somikke vil lære, på bekostning av de som gjerne vil lære.

Publisert
BT anbefaler

Her strømmer de på for å gjøre gratiskupp: – Vi hadde ikke forventet så mange folk

Køen av unge mennesker strekker seg flere hundre meter i solskinnet.

LES SAKEN

Mest lest akkurat nå

  1. Kampsportinstruktør siktet for seksuell omgang med tenåring. –Det kan være flere fornærmede.

  2. – Vi slipper litt billigere unna

  3. – Det er et voldsomt press i Brann. Mye verre enn folk kan forestille seg.

  4. I det stille har 79-åringen bygget opp en av byens største bedrifter. – Beste noensinne.

  5. Store forskjeller mellom kommunene. Her får innbyggerne billigere strøm.

  6. Lønner det seg fortsatt å kjøre elbil? Hurtiglading kan være dyrere enn bensin.