Karakterer har negativ effekt

DEBATT: Karakterer på barneskolen kan ikke begrunnes med forskning.

LYTT: Politikere som ønsker bedre læringsutbytte i skolen bør lytte til utdanningsforskere og pedagoger, skriver pedagog Marit Mjøs. Sigurdsøn, Bjørn

  • Marit Mjøs
    PhD i spesialpedagogikk, Førsteamanuenis, NLA Høgskolen

Verken politikere i posisjon eller opposisjon er fornøyde med resultatene i PISA-testen. Forskere peker imidlertid på at endringen er ubetydelig, og at PISA bare forteller oss hva PISA måler. Alle synes å være enige om at landet trenger mer realfagskompetanse.

Underlig begrunnelse

En matematikkprofessor hevder at PISA i beste fall gir oss marginal informasjon om situasjonen i skolen (BT 9.12.). Det er evnen til å utnytte sitt potensial i et livsperspektiv som teller og som må være basis for tiltakene.

Tjener det den læringen som er skolens oppgave, eller kan det rett og slett hindre slik læring?

Parallelt bebuder Bergen og Oslo forsøk med karakterer på barnetrinnet. Argumentet synes å være at barneskoleelever bør konfronteres med karakterer tidlig, siden det er så problematisk å bli målt slik. En noe underlig begrunnelse i en pedagogs ører. Skal det å kunne sammenligne seg med kamerater ut fra en nasjonal standard være et prioritert område for læring i skolen? Tjener det den læringen som er skolens oppgave, eller kan det rett og slett hindre slik læring?

Skolens praksis må være basert på kunnskap om hva som best kan bidra til at elevene tilegner seg kunnskap, lærer grunnleggende ferdigheter og motiveres til livslang læring og utvikling av ny kunnskap.

Les også

Når stjernene slokner

Negativ effektBruk av karakterer har imidlertid negativ effekt på læring. Det viser internasjonal forskning støttet av anerkjente motivasjonsteorier: Fokus flyttes fra læring til målbare prestasjoner, noe som virker demotiverende på svake elever, men heller ikke tjener de flinke. Selv om karakterer kan ha umiddelbar positiv effekt for flinke elever, fører det ofte til at skyr utfordrende oppgaver som kan true karakterene og unngår oppgaver som ikke har betydning for karakterene.

Et politisk spørsmål

Dette viser at karakterer i skolen mer er et politisk enn et pedagogisk spørsmål. Politikere som ønsker bedre læringsutbytte i skolen bør lytte til utdanningsforskere og pedagoger. Det er i alle fall korttenkt å pålegge barneskolelærere å bruke tid på karaktersetting i tillegg til fortløpende vurdering for læring. All vurdering i skolen må i stedet støtte opp om ønsket læring.

Hvis målet er effektiv læring, må vi avgrense oss til å tallfeste det som teller, og vi må telle på en måte som støtter opp om dette.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg