I 1964 bleen verdenssensasjon lansert i New York, Programma 101 — en av verdens første datamaskiner. Mye har skjedd de siste 50 årene. Datamaskiner er blitt allemannseie og er standardverktøyet for de aller fleste studenter. Likevel benytter man seg ikke av PC i de viktigste øyeblikkene i studietiden, nemlig på skoleeksamen. Universitetene og høyskolene er i dag langt bak de videregående skolene, hvor PC på eksamen ble vanlig allerede i 2008. ## Henger etter

Universitetene og høyskolene har kommet i gang med å lage ordningen for digital eksamen, men henger dessverre mange trinn etter i digitaliseringsevolusjonen. Trinn 1 var å få eksamen på stasjonære PC-er i store PC-stuer, trinn 2 var å ha det på innkjøpte laptoper, det nyeste trinnet er å ha en teknisk løsning som gjør at man kan ha det på egen PC eller Mac. Det er den sistnevnte løsningen man bør satse fullt og helt på, fordi den er billigere og mer praktisk enn de andre digitale løsningene.

PC på eksamen er viktig i en pedagogisk sammenheng. Å skrive alt man kan i løpet av seks timer er sjelden kost i arbeidslivet, spesielt for hånd. Med PC er det mye enklere å disponere oppgaven og det gir også en mer rettferdig form for vurdering fordi man blir dømt på hva man kan, og ikke på hvor pen håndskrift man har og om håndleddet holder ut seks timers intens skriving. PC vil gi en mer rettferdig vurdering i faget samtidig og vil være mer relevant i arbeidslivet.

PC er relevant

En av målsetningenefor Kvalitetsreformen, som ble iverksatt i 2003, var at studentene skulle være mer forberedt for arbeidslivet. Ut fra den tankegangen er det ikke logisk å drive eksamen med penn og papir, hevdet daværende statssekretær i Kunnskapsdepartementet Kyrre Lekve til Aftenposten i november 2011. To år senere har lite skjedd, kanskje fordi Kunnskapsdepartementet ikke har tatt initiativ og at utdanningsinstitusjonene er blitt sittende på hver sin haug for å finne opp hjulet på nytt. Et samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjonene bør på plass. Dette må inkludere anbefalinger både på praktisk gjennomføring, hvordan digital eksamen er pedagogisk hensiktsmessig å gjennomføre i det enkelte emne og for ulike disipliner, og tekniske løsninger.

Flere vurderingsformer

Skoleeksamen er én av vurderingsformene, men det finnes mange flere, som hjemmeeksamener, mappeinnleveringer, prosjekt, muntlig eksamen, og så videre. Vi studenter vil ha variasjon i vurderingsformene slik at vi får en best mulig vurdering. Der det er hensiktsmessig for emnet bør man vurdere å erstatte skoleeksamener med andre

vurderingsformer som mappeinnlevering og hjemmeeksamen, som i utgangspunktet er digitale.

Når det gjelder den tradisjonelle skoleeksamenen bør 2014 bli året da eksamen på egen PC blir normen for skoleeksamen. Det vil være en verdig feiring av 50-årsjubileet for lanseringen av Programma 101 — verdens første kommersielle datamaskin.