Stopp ødeleggelsen av natur på Flesland!

Vi i Venstre vil at bergensere skal få oppleve en urørt kystsone i egen by.

Flesland har en flott urørt, naturskjønn kystlinje og skogsområde mellom flyplassen og Raunefjorden. Vi trodde at planleggingen av kai her var lagt død, skriver Morten Nødtvedt (bildet) og Erling Birkeland.
  • Morten Nødtvedt
    Styreleder i Fana og Ytrebygda Venstre og 8. kandidat for Bergen Venstre
  • Erling Birkeland
    Styremedlem i Fana og Ytrebygda Venstre
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Fana og Ytrebygda Venstre ønsker å stoppe planer om å ødelegge naturen på Flesland!

På Flesland har vi en flott urørt, naturskjønn kystlinje og skogsområde mellom flyplassen og Raunefjorden. Flere har helt tilbake til 70-tallet gjennom ulike initiativ tatt til orde for at dette området må fjernes og erstattes med kaianlegg. Siste gang var i 2009.

Morten Nødtvedt

Da denne striden var over, trodde vi at planleggingen av kai var lagt død. Men nei, atter en gang konstaterer vi at Bergen Havn ønsker å ta hele området, sprenge vekk svaberg, hogge skog, og fylle igjen myrer for å bygge kaianlegg, spedisjonsterminaler, parkeringsplasser og veier.

Dette skal de gjøre for å flytte Hurtigruten, Fjordline, og transportører av stykkgods til Bergen, fra Dokken og Jekteviken. Argumentet er byfortetting og at hele skipsanløpsstedet fra Dokken og Jekteviken, (fra Wolffs gate nord for BI og inn til bunnen av Nøstebukten), er planlagt flyttet til Ågotnes og Flesland.

Denne skissen viser området som er tenkt brukt til ny havn. Den røde skraveringen er gjort av innsenderne.

Dette er den største urørte kystlinjen, med badevik, svaberg for fisking, og en flott liten skog med småmyrer som er lett tilgjengelig i Bergen kommune. Et fantastisk friområde.

Oppgradering av infrastruktur for veier med tungtrafikk og økte trafikkøer, i et allerede underdimensjonert veisystem, er også tiltak som tar grønne arealer. I tillegg reduseres livskvalitet for gjenboere som vil få svært mye trafikk nesten inn på tunet.

Arbeidet med planene for Dokken og Jekteviken har pågått lenge uten å lande på et godt alternativ som man har funnet økonomisk forsvarlig. Nå er argumentet at grunnet liten tid så sent i prosessen, må Bergen kommune av hensyn til fremdriften på Dokken tvinge gjennom en utbygging på Flesland.

Innsenderne vil bevare dette naturområdet på Flesland.

En ny og grønn bydel på Dokken er noe vi i Venstre har jobbet lenge for. Fana og Ytrebygda Venstre mener det er helt feil å støtte Bergen Havn sine planer om å rasere Fleslands grønne lunge. Vi mener det fins andre alternativ.

Vi ser at endring av arealbruk er den største trusselen mot naturmangfoldet, og derfor må denne typen initiativ stoppes. I nyere tid er det bygget ned mye natur på Kokstad, Liland og andre steder i Fana og Ytrebygda – som konsekvens av behov og prosjekter andre steder i Bergen. Venstre snakker høyest om å ta bedre vare på naturen. Venstre fikk igjennom arealnøytralitet i Bergen, og det er vi stolte av.

Venstre ser verdien av at nåtidens og fremtidens bergensere kan oppleve en urørt kystsone i egen by hvor dyr og planter trives. Vi ønsker derfor å stoppe Bergen Havn sine planer om å ødelegge naturen på Flesland!

Hva vil du skrive om? Send et innlegg til debatt@bt.no! Usikker på hvordan en gjør det? Se tips på denne siden.

Publisert: