• ULIK OPPFATTING: To partar kan oppfatta ein situasjon svært ulikt, utan at det betyr at den eine si forståing er meir riktig enn den andre si, skriv Erik Vigander, kommunikasjonsdirektør ved Haukeland. FOTO: Odd E. Nerbø

Noko i kommunikasjonen har svikta

Vi kjenner oss likevel ikkje att i korleis denne konkrete saka er framstilt.