Sentrum kan gjenoppstå

Det kan ikke være personkjemi som definerer retningsvalget, mener Dag Inge Ulstein.

VIKTIG VEIVALG: Dag Inge Ulstein mener partiledelsen nå må gjøre alt de kan for å reetablere sentrum som en selvstendig politisk kraft. Tor Høvik

Debattinnlegg

Dag Inge Ulstein
Byråd for finans (KrF)

Her er hva jeg tror og håper i dag: At sentrum kan gjenoppstå som en drivende politisk kraft i norsk politikk. Samfunnet står foran noen enormt viktige veivalg knyttet til flere helseetiske spørsmål.

I disse er KrF en annerledes stemme, og vår nærmeste allierte er ofte Senterpartiet. Jeg vil ikke i regjering med et populistisk Frp – de står rett og slett for langt unna et verdiforankret og sosialt radikalt KrF.

Jeg vil heller ikke i regjering med SV–KrFs prosjekt må være å flytte tyngdepunktet mot sentrum. Den politiske avstanden til fløypartiene er for stor.

Les også

Morten Myksvoll: «Hareide er klar til å felle Erna Solberg. Det kan vere slutten på hans tid som KrF-leiar.»

Erna er stjerna, slik er det for de fleste i Bergen, og for veldig mange KrF-ere. Og jeg er enig. Men selv om vi har trivdes utrolig godt med folkene vi har samarbeidet med i Bergen også, kan det ikke være personkjemi som definerer retningsvalget. Det må være hvilke konkrete gjennomslag vi kan få for politikken vår.

Erna har lent seg tungt på Frp gjennom hele perioden, det gjør at tyngdepunktet i regjeringens politikk presses bort fra sentrum. Det er ingen heldig utvikling – derfor mener jeg partiledelsen nå må gjøre alt de kan for å reetablere sentrum som en selvstendig politisk kraft.

Les også

Hareide åpner for å felle Erna Solberg

Et eventuelt sentrum-venstre samarbeid vil ikke utelukke et fremtidig samarbeid med Høyre. Slik er det å være et ekte sentrumsparti, men for at det skal bli aktuelt, må Erna skifte stamfot.

Mange kristne velgere kjenner på frykt for statlig overstyring, og at det kan true det tros- og livssynsåpne samfunnet. Uansett hvor det bærer: Jeg tar det som en selvfølge at partiledelsen sikrer trosfrihet og ytringsfrihet i en livssynsåpen samfunnsmodell.

Samtidig er det like fjernt fra KrFs verdier å fremme en individualistisk frihet som svekker fellesskapet. Vi tror på nestekjærlighet: At vi har ansvar for hverandre. Derfor må vi arbeide for et varmt og inkluderende samfunn som har politikk for dem som trenger fellesskapet aller mest.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg