Nordnes Vest er kulturarv for hele byen

Utbyggingene i sjøkanten murer inne de tradisjonelle trehusene.

INNESPERRET: Nøstet Panorama har allerede brukt opp kvoten for tung utbygging, og vel så det. Nå er det på tide å verne om de historiske bygningene som står igjen, mener Susanne Urban. Odd E. Nerbø

Debattinnlegg

Susanne Urban
Sivilarkitekt og byplanlegger

To store utbyggingsprosjekter er i emning fra Berstadtomten til Georgernes Verft. Atter en gang legges forslag til massiv blokkbebyggelse ut på høring.

Når det gjelder Nordnes vest, har Nøstet Panorama allerede brukt opp kvoten for tung utbygging, og vel så det.

Det er mulig å bygge videre på bydelens identitet. Det kan oppnås ved å følge smitt og smau ned til vannkanten, beholde dagens sjølinje, og ta utgangspunkt i stedsspesifikk bygningstypologi: hus på to til tre etasjer med loft, tett i tett rundt kvartaler med et halvprivat indre.

Miljøet på Nordnes Vest er skjørt etter at Nøstet Panorama ble oppført som en bastant mur mellom Nord-Europas tetteste trehusmiljø og kaikanten i ettermiddagssolen. Den historiske bydelens ubestridte attraksjonsverdi utgjøres i dag av en småknudrete bygningsstruktur, av selveide, delvis murforblendete trehus.

Les også

Folk bor tettere på Nordnes enn i Hongkong

Typisk for strøket er et variert taklandskap, mange inngangsdører og en stille gårdsside mot kvartalenes indre. Det er et eget sosialt liv som oppstår i disse trange smitt og smau, der barna leker trygt i bilfrie brosteinsgater.

Hvorfor skal noen kunne tilegne seg felles sjøareal for å heve privat fortjeneste på et etablert lokalmiljø sin bekostning? Planforslaget for Nordnes Vest viser en verdioverføring fra en etablert historisk bydel til et nytt belte langs sjøen.

Hvordan vil byen framstå i framtiden, når fasaden mot innseilingen blir fylt opp med sjablongmessig spekulasjonsbyggeri?

LITE PENT: Antikvarisk arv blir overkjørt av massiv blokkutbygging på Nøstet, mener Susanne Urban. Privat / Sondof Rabbe

Klarer ikke politikerne å lære av de siste års byutviklingsfeil?

I Jonsvollsgaten har de revet vekk hele vestsiden, og erstattet et titalls tre-etasjers hus med ett gedigent bankbygg, helt ute av sentrumsmålestokk. Ved Skuteviksbodene har de stablet brakker langs sjøkanten, brukt gateplan til parkering og tatt fjord-utsikten fra Nye Sandviksveien. Bryggen i Sandviken har gitt blokksjokk; Måsaskjæret har ingen arkitektoniske kvaliteter ettertiden vil være stolt av, og stranden er privatisert.

I Solheimsviken er hele viken fylt ut, og den siste skipshallen i Bergen sentrum er revet til fordel for en megabank, som bare ett år etter innflytting begynte å krympe og selge ut. Nøstet Panorama fremstår som en høy mur som ødelegger for bydelen bakom.

Ved Gamle Bergen er Strandsiden og Midt-møllen i ferd med å bli inneklemt og skyggelagt bakom nye storblokker med gateplan preget av nedkjøringer og parkeringskjellere.

Utrydningstruete miljøer har blitt reddet før, så vidt. Heldigvis skrinla Bergen planene om å rive Bryggen og Marken. Blokker fikk likevel ikke erstatte all gammel trehusbebyggelse på Nordnes.

På samme måte kan vi nå erkjenne at det ikke er nødvendig å ødelegge de få bygrendene med antikvarisk sjel som er igjen i Bergen. En helt ny sentrumsbydel kan faktisk etableres på egne premisser, på en forlengelse av Dokken og Sydnesutstikkeren. Det finnes planer som viser hvordan dette kan skje gradvis, i kombinasjon med containerhavn.

Hvis denne nye havnebydelen får like gode kvaliteter som eksempelvis Hamarby Sjøstad i Stockholm eller Sluseholmen i København, vil den kunne bli en attraksjon i seg selv. Uten å ødelegge historiske og levedyktige «vern gjennom bruk»- nabolag.

Nordnes Vest er kulturarv for hele byen – og for generasjonene etter oss. Bergen er en historisk by, så hvorfor ikke kultivere dette videre?