Vi trenger soningsavtalen med Nederland

Det aller verste som kan skje er at soningskøene kommer tilbake.

UNNGÅ SONINGSKØ: Soningsavtalen med Nederland er omdiskutert, men uten den hadde vi fortsatt slitt med lange soningskøer, skriver Guro Angell Gimse (H). På bildet: Norgerhaven fengsel i Nederland. Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Debattinnlegg

Guro Angell Gimse
Stortingsrepresentant Høyre, Justiskomitéen

I Bergens tidende 12. desember gir Torfinn Langeland en tendensiøs beskrivelse av forholdene i fengslene i Norge. Kritikken tar overhodet ikke inn over seg at vi står midt i oppryddingen etter ti år med fengselsøker, forfall og sprengt kapasitet.
La oss skru tiden tilbake noen år. Da regjeringen Solberg tok over regjeringsmakten sto 1200 mennesker i fengselskø. 1200 mennesker måtte sette livene sine på vent fordi politikerne manglet handlekraft.

Det ble satt i gang et storstilt oppryddingsarbeid for å håndtere soningskøene. Alternativer som soning med fotlenke og soning på rusinstitusjoner ble økt, og det ble satset på overføringsavtaler for soning i domfeltes hjemland. Det ble også inngått en midlertidig avtale med Nederland for innsatte som skal sone på høysikkerhet.

Les også

Den psykotiske mannen kom gående ut av cellen. Han slo vilt rundt seg. Så gikk han mot Camilla.

Resultatene lot ikke vente på seg. Fengselskøen er nå i praksis borte! Soningsavtalen med Nederland er omdiskutert, men uten den hadde vi fortsatt slitt med lange soningskøer. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ønsker nå å si opp avtalen, og det før vi har kapasitet til å ta unna soningskøen her hjemme.

Det er rett og slett uansvarlig å fly to passasjerfly med innsatte tilbake til Norge uten å kjenne konsekvensene.

Norge trenger politikere med is i magen. Avtalen med Nederland bør fases ut når vi er sikre på at det er plass her hjemme. Regjering er nå i ferd med å realisere den største utbyggingen av nye fengsler på mange tiår. Når Agder fengsel står ferdig i 2020 har vi en annen situasjon. Hva vil Ap, Sp og SV gjøre i mellomtiden? La høysikkerhetsfanger stille seg i lange køer igjen? Fylle fengslene til randen som utfordrer soningsforholdene i Norske fengsel? Utvide bruken av soningsmetoden elektronisk kontroll til å gjelde domfelte med alvorlige straffer?

Les også

Fengslene har fått 200 millioner i kutt

Vi er klare over at budsjettet for 2018 er stramt. Opprydding krever sitt. Vi har innført en avbyråkratisering- og effektivitetsreform i statlig sektor som også gjelder kriminalomsorgen. Det er fortsatt mulig å drifte kriminalomsorgen mer effektivt. Regjeringen la fram et forslag til omorganisering i forrige periode som kunne frigjort ressurser, men som ble nedstemt i Stortinget.

Oppryddingsarbeidet i kriminalomsorgen tar tid. Vi trenger avtalen med Nederland for å komme i mål. For det aller verste som kan skje er at soningskøene kommer tilbake. Risikoen for dette plager åpenbart ikke venstresiden, men det skal ikke skje på vår vakt.