Vi trenger et IT-Universitetet i Bergen

Vi trenger absolutt ikke vente på at noe skal skje i Oslo først.

Publisert:

«DETTE KAN VI»: Istedenfor at Bergen taper på dette viktige området i forhold til Oslo og Trondheim, vil vi med IT-universitetet markere at dette kan vi. Og alle miljøene må med: Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet og NHH, skriver innsender.

Debattinnlegg

Kai A. Olsen
Professor i informatikk, Høgskolen i Molde, Universitetet i Bergen og OsloMet

I 1900 vedtok Stortinget å bygge en teknisk høyskole i Trondheim. Den dagen ble det flagget i byen. Det hadde en all grunn til. Helt fra oppstarten i 1910 og frem til i dag har NTH, senere NTNU, markert Trondheim som teknologihovedstaden i Norge. Det har gitt mange arbeidsplasser, stor studenttilstrømming og mange teknologibedrifter. Betydningen dette miljøet har hatt for Trondheim, kan ikke overdrives.

Kan vi få til noe lignende i Bergen? Ikke en teknisk høyskole, men et eget universitet for informasjonsteknologi (IT).

IT er en generell teknologi som virker inn på alle områder. Alle arbeidsplasser er berørt, også privatlivet vårt. Spennvidden er stor, og for å utvikle gode løsninger, trenger en fagfolk på mange områder. En helse-app, for eksempel, skal ha databaser i bunn, kommunikasjonsløsninger, sikkerhetssystemer og – helt sentralt – gode løsninger ut mot pasientene. Siden ingen kan beherske alle disse områdene, trenger vi team av spesialister som jobber sammen. Da må vi bygge slagkraftige undervisnings- og forskningsmiljøer.

Ved Universitetet i Bergen er IT-miljøene delt på tre fakulteter og tre institutter. Vi har informatikk som har sitt utspring i det matematisk-naturvitenskapelige miljøet, informasjonsvitenskap fra det samfunnsvitenskapelige miljøet og digital kultur som ligger under det humanistiske fakultetet.

I alle år har en arbeidet for å samle informatikk og informasjonsvitenskap. En sammenslåing av disse miljøene har støtte fra fagfolkene begge steder og fra studentene. I et fag som utvikler seg raskt, er det viktig å bygge større miljøer. Nye tema kommer til, og det er ressursløsing om en må håndtere dette flere steder slik en gjør i dag.

Motstanden mot sammenslåing er imidlertid stor. Flyttes alt til det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, vil det samfunnsfaglige miste studenter og inntekter. Kanskje er en også redd for at avstanden til IT-folkene blir lengre.

Det har gått mange år uten noen som helst bevegelse. En har forsøkt å samarbeide om studier uten at dette har vært noen suksess. En komité har forslått at en samler miljøene på ett sted. Det ønsker også digital kultur. En kan imidlertid stille spørsmål om samlokalisering er tilstrekkelig. Skal studentene få full uttelling av dette, må institutt- og fakultetsstrukturen bli usynlig. Først da kan de velge fag fritt – uavhengig av hvilket institutt som gir faget. Det vil være vanskelig å oppnå uten en enhetlig struktur.

Uansett, mens en sammenslåing av IT-miljøene på universitetet er viktig, er det kanskje ikke tilstrekkelig til å sette Bergen på kartet i IT-sammenheng? Vi har sterke konkurrenter i Trondheim og Oslo, der miljøene allerede er samlet. Samtidig møter vi en stadig sterkere konkurranse fra store forsknings- og undervisningsmiljøer ute i verden. Kanskje vi skal se til København?

I gamle dager kom de nye ideene fra kontinentet, via København og etter hvert til Oslo, langt senere ut over landet. I dag bør vi kunne koble oss mer direkte til det som skjer ute, og vi trenger absolutt ikke vente på at noe skal skje i Oslo først.

I 1999 etablerte en IT-Universitetet i København, opprinnelig IT-Høyskolen. De har i dag mer enn 2000 studenter og gir utdanning innen IT på alle nivåer. De er etablert i en moderne bygning i Ørestad, ikke langt fra en av campusene til Københavns Universitet.

Nå er ikke tanken å kopiere annet enn navnet. IT-universitetet i København ble etablert i konkurranse med de andre universitetene. Skal vi etablere noe lignende i Bergen, må vi satse på samarbeid og ha med alle miljøene: Universitetet, Høgskolen på Vestlandet og NHH. Det vil sette Bergen på kartet for denne viktige, altomfattende teknologien.

Sammenslåing av alle disse miljøene, hver med sine spesialiteter, vil gi et tungt og slagkraftig IT-miljø både innen undervisning og forskning. Studentene vil kunne velge utdanninger fra det praktiske til det teoretiske, og de vil få stor fleksibilitet til å tilpasse studiet underveis. Bedriftene i Bergen og i resten av landet vil få gode kandidater innen alle spesialiteter. Med forskningstyngden som allerede finnes i disse miljøene vil et samlet IT-universitet ha store muligheter til å vinne forskningsbevilgninger både i Norge og i EU. Ikke minst vil det være attraktivt for dyktige forskere.

Andre deler av disse institusjonene vil også ha fordel av å ha et sterkt IT-miljø i nærheten. Her vil en kunne finne dyktige samarbeidspartnere for digitaliseringsprosjekter innen alle fagområder. Et IT-universitet må selvfølgelig også ha ansvar for å tilby IT-undervisning for studenter på andre fagområder.

Tanken er radikal, men det var det sikkert også å etablere ingeniørutdanningen i Trondheim – utenom de etablerte universitetene. I dag, når det er viktig å bli sett og hørt også for undervisningsinstitusjoner, vil et samlet miljø være umulig å overse. Istedenfor at Bergen taper på dette viktige området i forhold til Oslo og Trondheim, vil vi med IT-universitetet markere at dette kan vi.

Grunnlaget ligger der – nå gjelder det å gripe muligheten.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg