• «DETTE KAN VI»: Istedenfor at Bergen taper på dette viktige området i forhold til Oslo og Trondheim, vil vi med IT-universitetet markere at dette kan vi. Og alle miljøene må med: Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet og NHH, skriver innsender.

Vi trenger et IT-Universitetet i Bergen

Vi trenger absolutt ikke vente på at noe skal skje i Oslo først.