Norge står i fare for å miste all respekt

Ubemannede skip er en ytterst dårlig idé.

Publisert Publisert

UTEN FOLK: Det er nærmest flaut at skipsfartsnasjonen Norge slår et slag for ubemannede skip. Skipet «Yara Birkeland», som utvikles av Yara og Kongsberg Gruppen, blir verdens første autonome, helelektriske containerfartøy. Bildet viser modellen som ble testet hos Sintef i Trondheim høsten 2017». Foto: Yara og Kongsberg Gruppen

Debattinnlegg

  • Magne Rødland
    Kaptein og sjømann med over 30 års erfaring
  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Det er nærmest flaut å konstatere at skipsfartsnasjonen Norge tar til orde for autonom (ubemannet) internasjonal skipsfart. Det skjer gjennom innspill fra blant annet Norge til Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO og MASS (Maritime Autonomous Surface Ships).

Norge som skipsfartsnasjon står i fare for å miste all internasjonal respekt og anerkjennelse, som den norske sjømannsstanden har bygget opp gjennom generasjoner.

Store deler av fagmiljøet, mennesker som har viet hele sitt liv på havet, mennesker som har kunnskap om problemstillingene som kan oppstå, stiller seg hoderystende til initiativet.

IMO-lederen svarte svært så diplomatisk under åpningstalen på IMO-sesjonen i april i år: «Skip som opererer uten menneskelig kontroll, er ikke realistisk på kort sikt».

Likevel skal dette opp til diskusjon i MASS i desember 2018.

Norges delegasjon og øvrige pådrivere er tilsynelatende ute av stand til å oppfatte hva IMO virkelig mener med sitt svar. På sidelinjen står en håndfull såkalte bananstater og applauderer forslaget. Dette er land som har skipsregister, som for eksempel Liberia, Panama og Kypros. De har ingen ting å miste, da de ikke bemanner skipene med egne lands sjøfolk.

De norske og finske pådriverne for autonome skip durer videre. De hevder at disse skipene med all sin nyutvunne automatikk, økte sikkerhet og miljø vil revolusjonere internasjonal skipsfart og totalt eliminere ulykker og menneskelige feil.

De skaper dermed frykt blant redere som fortsatt velger å bemanne sine skip, ved at de ikke vil kunne ta del i de fremtidige nyvinningene – som i all hovedsak er utviklet ved hjelp av norske statlige midler.

La det være klinkende klart: Uansett hvor hardnakket de hevder at autonome skip er mer miljøvennlig og sikrere enn bemannede skip, så vil autonome skip alltid være ubemannet.

Det finnes ikke grunnlag for å si at det blir mindre ulykker bare fordi navigatøren/operatøren sitter i et kontrolltårn på land slik flygeledere i dag dirigerer fly.

Skulle en mot formodning få flertall i IMO for å krysse verdenshavene med ubemannede skip fra 2025 – året pådriverne for ubemannede skip håper de første skipene er i drift – så vil majoriteten av skipene i uoverskuelig fremtid være bemannet.

Hva da med internasjonal lovfestet solidaritet ved ulykker?

Ubemannede skip kan under ingen omstendigheter assistere det bemannede skipet dersom det skulle synke. Og hvis det bare fantes ubemannede skip – hvem skal plukke dem og lasten opp dersom de skulle havarere?

Er det virkelig noen som tror at autonome skip ikke kan bli revet i stykker eller på annen måte havarere i storm, orkan, tåke, is, snø og haglbyger? For ikke å snakke om andre uønskede hendelser de kan forårsake.

Flere spørsmål står i kø:

Hva om kommunikasjonen mellom land og skip brytes ned eller manipuleres?

Hvem skal operere disse skipene når landbaserte operatører er i streik?

I tilfelle krig, skal autonome skip da med et tastetrykk kunne konverteres til krigsskip og renne i senk motstanders skip eller dirigeres inn i en havn og sprenges i stykker?

Kan vi se for oss fiendtlige autonome skip med atomutrustning og kjemiske våpen passere utenfor stuevinduene våre?

Ser ikke pådriverne for autonome skip konfliktene som vil kunne oppstå når skipene forårsaker katastrofer og forurensning innenfor andre staters grunnlinje og økonomiske soner?

Tenk hvor mye sikrere, mer miljøvennlig og bærekraftig internasjonal skipsfart kunne blitt, dersom Norge hadde tatt i bruk de tekniske nyvinningene – og samtidig gått i bresjen for å få øvrige lands internasjonale flåte til å ta del i dette. Men da med et minimum av bemanning på fire til fem mann.

  • Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!
Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg