Musikklivet må tenke som Olympiatoppen

Bergen bør etablere et heldagstilbud for de ypperste musikktalentene i aldersgruppen 10 til 16 år.

Publisert: Publisert:

TENKE STØRRE: «Musikk på Majorstuen» har i dag 150 elever fordelt på seks årsklasser med gjennomsnittlig 25 elever på hvert trinn. Et utbygd tilbud i Bergen bør kunne dimensjoneres tilsvarende i forhold til målgruppen, skriver rektor Mardon Åvitsland ved den kommunale kulturskolen i Bergen. Foto: Marthe Amanda Vannebo

Debattinnlegg

Mardon Åvitsland
Rektor, Kulturskolen i Bergen

I sin ferske kulturmelding vil regjeringen «Styrkje kulturskulane si rolle som regionale talentaktører.»

Dette gledelige signal fra kulturministeren fortjener oppmerksomhet. Faktum er at bystyret i Bergen ga kulturskolen en slik rolle allerede i 2010, da kulturskolens tiltaksplan ble behandlet.

Da hadde skolen allerede flere år drevet sin lørdagsskole for talentfulle elever i klassisk musikk, og eliteprogrammet i klassisk ballett.

Musikklivet er i kontinuerlig vekst. Rekrutteringen er god, og kvaliteten stadig økende. Dermed øker også konkurransen.

For å kunne gi våre unge musikktalent mulighet til å lykkes, må vi samordne kreftene og koordinere vår innsats. Som oftest er kulturskolen første trinn, grunnplanet og kjernen i talentutviklingen.

Tidlig start og god veiledning fra første dag er en forutsetning. Det handler om ungdommen vår, og deres forutsetninger for å kunne hevde seg i den nasjonale og internasjonale konkurransen.

Les også

Gjensydde bukselommer hjelper ingen

Kulturskolen er en sentral «talentaktør» for målgruppen barn og unge, men absolutt ikke eneste. Det rike kulturlivet i regionen vår bidrar sterkt i talentutviklingen.

Med musikk-, dans- og dramalinjene (MDD) på videregående skole tar fylket ansvar for aldersgruppen 16-19 år. Griegakademiet og Barratt Due Musikkinstitutt (BDM) supplerer med tilbud til de ypperste talentene i denne aldersgruppen.

Griegakademiets Unge Talenter (GUT) tilhører det nasjonale talentutviklingsprogrammet for unge musikere som startet i 2004 og finansieres over statsbudsjettet. Dette er et tilbud til ungdom i alderen 13-19. En ordning som når frem til 15 til 20 talentfulle barn fra hele det nye vestlandsfylket.

Griegakademiet leder også regionalt råd for talentutvikling hvor Bergen kulturskole deltar sammen med Norsk Kulturskoleråd og videregående skoler.

Barratt Due Musikkinstitutt har tradisjon for talentutvikling i klassisk musikk, spesielt strykeinstrument. Talentfull ungdom fra hele landet har i flere år reist til Oslo for å videreutvikle sitt talent.

Også fra Kulturbyen Bergen valgte flere unge talent å pendle til Oslo i svært ung alder. Derfor var det viktig å etablere samarbeid mellom Bergen kulturskole og BDM, som medfører at de unge får utvikle sitt talent i sin egen hjemby.

Dette samarbeidet har gitt svært gode resultat til glede for mange.

Les også

Ribozyme kan bli årets rockhøydepunkt

Det foregår mye banebrytende og nyskapende arbeid på talentutvikling i de fleste storbyer. En sentral institusjon i utviklingene av norske orkestermusikere har vi i Bergen Filharmonisk Ungdomsorkester (BFUng).

Ingen annen by i Norge har et bedre tilbud til nettopp denne målgruppen. Her markerer kulturbyen Bergen seg i forkant både nasjonalt og internasjonalt. Orkesteret har flere støttespillere, blant annet Talent Norge.

Siden oppstarten i januar 2015 har Talent Norge bidratt til å bygge opp talentsatsinger mange steder. Talent Norge er til for å hjelpe unge mennesker med unike kunstneriske evner på veien mot en profesjonell karriere.

Sist vinter møttes representanter fra institusjoner og organisasjoner innen skole, utdanning og kultur på Rekstensamlingene for nettverksbygging. Her ble det snakket om behov for en «talentklynge» i Bergen.

Ressursene finnes og viljen til samhandling er sterk. Det bør være mulig å gjøre enda mer for å sikre at flere nye tiltak med støtte fra Talent Norge blir forankret i kulturbyen Bergen.

Norges musikkhøgskole sammen med Norsk kulturskoleråd og BDM kom i 2007 med utredningen «Tid for Talent». Dokumentet gir en god vurdering av situasjonen for talentutvikling i musikk og har forslag til flere gode tiltak.

Med utgangspunkt i utredningen, vedtok Oslo kommune å etablere «Musikk på Majorstuen» i 2011. Her møtes 150 unge talent innen musikk i aldersgruppen 5.–10. trinn til et skreddersydd opplæringsprogram.

Elevene rekrutteres fra alle skolekretser i Oslo, og tas inn etter opptaksprøve. Målet er å samle talentene som deler interessen og lidenskapen for klassisk musikk.

Elevene følger grunnskolens timeplan sammen med andre elever på skolen, men skoledagen utvides med supplerende musikkundervisning, øving og samspill etter grunnskolens kjernetid.

Les også

Litteraturhuset skal hjelpe byens forfattere til å hjelpe seg selv. Første leksjon: Slik søker man om penger.

Den inspirasjon disse ungdommene opplever ved å møte likesinnede hver skoledag gjennom hele skoleløpet, gir imponerende resultat.

Tidlig start, mye inspirasjon og kontinuerlig veiledning av god kvalitet i hele ungdomstiden er en forutsetning for å lykkes innen de klassiske disipliner.

På dette området må musikklivet tenke som Olympiatoppen gjør, og sikre god oppfølging av talentfull ungdom fra alle landsdeler.

Bergen bør gjøre som Oslo, og etablere et heldagstilbud for de ypperste musikktalentene i aldersgruppen 10 til 16 år.

Tilbudet må lokaliseres på en skole sentralt i Bergen, med gode kommunikasjonslinjer som gjør det mulig å rekruttere elever fra alle bydeler, og gjerne fra noen nabokommuner i tillegg.

«Musikk på Majorstuen» har i dag 150 elever fordelt på seks årsklasser med gjennomsnittlig 25 elever på hvert trinn. Et utbygd tilbud i Bergen bør kunne dimensjoneres tilsvarende i forhold til målgruppen.

Hvorfor er dette viktig? Jo, de unge musikktalentene i Bergen må selvsagt gis samme utviklingsmuligheter og konkurransevilkår som de unge fra Oslo.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg